Quý Tông (Chữ Hán: 貴宗) là miếu hiệu của một hoặc một số vị hoàng đế Việt Nam hoặc Trung Quốc thời xưa.

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi