Quốc lộ 2 dài 300 km, chạy qua địa bàn năm tỉnh và thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên QuangHà Giang. Chiều dài toàn tuyến là 300 km.

Quốc lộ 2

120px
Thông tin tuyến đường
Một phần của
Các điểm giao cắt chính
Đầu Đông NamQL 3, VNM.svg tại nút giao Phú Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
CĐGCCT 05, VNM.svgQL 18, VNM.svg tại Sóc Sơn, Hà Nội

QL 23, VNM.svg tại nút giao Tiền Câu, Bản mẫu:Phúc Yên, Bản mẫu:Vĩnh Phúc
CT 05, VNM.svg tại Phù Ninh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
QL 70, VNM.svg tại Đoan Hùng, Phú Thọ
QL 37, VNM.svg tại Hưng Thành, Tuyên Quang(thành phố), Tuyên Quang
QL 279, VNM.svg tại Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

QL 4C, VNM.svgQL 34, VNM.svg tại Bản mẫu:Thành phố Hà Giang, Bản mẫu:Hà Giang
Đầu Tây BắcCửa khẩu Thành Thủy, Hà Giang
Vị trí đi qua
Tỉnh/
Thành phố
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang
Hệ thống đường
Hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam
Danh sách: Quốc lộ - Cao tốc
Quốc Lộ
QL 1K, VNM.svg

Quốc lộ 2 ngoài tuyến chính còn có 2 tuyến nhánh:

Tình trạng kỹ thuậtSửa đổi

  • Đoạn từ km 0 (ngã ba Phù Lỗ) đến thành phố Việt Trì dài 56 km.
  • Đoạn từ km 57 (thành phố Việt Trì) đến thành phố Tuyên Quang km 136 dai 79 km.
  • Đoạn từ km 136 (thành phố Tuyên Quang) đến km313 (cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang) dài 177 km.
  • Toàn tuyến có 89 cầu đường bộ, cầu lớn nhất là cầu Đoan Hùng ở km111+300, cầu có chiều dài 450 m và rộng 12 m.
 
Quốc lộ 2A, xã Tân Thành, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Đoạn tham gia Hiệp định đường bộ GMS và ASEANSửa đổi

Đoạn từ Km0 (Phù Lỗ) đến Km109 (Đoan Hùng) thuộc tuyến AH14 (Hải Phòng - Cửa khẩu Lào Cai/Hà Khẩu - Côn Minh) trong các Hiệp định đường bộ GMS và ASEAN.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi