The Stereaceae là một họ nấm trong bộ Russulales. Các loài trong họ này phân bố rộng rãi, là lignicolous hay lục địa (rác lá cây), và đặc biệt trong saprobic.[2] Đến năm 2008, họ này có 22 chi gồm 125 loài.[3]

Stereaceae
Stereum Hirsutum01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Russulales
Họ (familia)Stereaceae
Pilát
Chi điển hình
Stereum
Hill ex Pers.
Danh pháp đồng nghĩa[1]

1981 Aleurodiscaceae Jülich

1998 Acanthophysiaceae Boidin, Mugnier & Canales

Danh sách các chiSửa đổi

Acanthobasidium
Acanthofungus
Acanthophysium
Aleurocystidiellum
Aleurocystis
Aleurodiscus
Amylofungus
Amylohyphus
Amylosporomyces
Amylostereum
Boidinia
Chaetoderma
Conferticium
Dextrinocystis
Gloeocystidiopsis
Gloeodontia
Gloeomyces
Gloiothele
Laxitextum
Megalocystidium
Pseudoxenasma
Scotoderma
Scytinostromella
Stereum
Vesiculomyces
Xylobolus

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Stereaceae Pilát 1930”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2010. 
  2. ^ Cannon PF, Kirk PM. (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5. 
  3. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 664. ISBN 978-0-85199-826-8. 

Liên kết ngoàiSửa đổi