Amylostereaceae là một họ nấm trong bộ Russulales. Đây là họ đơn chi Amylostereum, gồm 4 loài.[2]

Amylostereum
2007-03-11 Amylostereum laevigatum.jpg
Amylostereum areolatum 215390.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Phân giới (subregnum)Dikarya
Ngành (phylum)Basidiomycota
Phân ngành (subphylum)Agaricomycotina
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Russulales
Họ (familia)Amylostereaceae
Boidin, Mugnier & Canales
Chi (genus)Amylostereum
Boidin
Loài điển hình
Amylostereum chailletii
(Pers.) Boidin
Loài
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Trichocarpus P.Karst. (1889)

Lloydellopsis Pouzar (1959)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Amylostereum Boidin 1958”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2012. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 28. ISBN 978-0-85199-826-8.