Tình cảnh giai cấp công nhân Anh

Tình cảnh giai cấp công nhân Anh (tiếng Đức: 'Die Lage der arbeitenden Klasse in England, tiếng Anh: The condition of Working Class in England) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong thời kỳ hoạt động đầu của nhà triết học, nhà cách mạng người Đức Friedrich Engels. Tác phẩm này gồm 2 phiên bản: tiếng Đức và tiếng Anh.

Hoàn cảnh ra đờiSửa đổi

Năm 1842, Friedrich Engels sang thành phố Manchester của Anh làm công nhân cho một hãng buôn. Trong thời gian đó, Engels đã đi thăm những nơi công nhân đang sinh sống. Ông nhận thấy những nơi ấy thật bẩn thỉu, tồi tàn. Từ đó, tác phẩm Tình cảnh giai cấp công nhân Anh ra đời[1]

Nội dungSửa đổi

Tình cảnh giai cấp công nhân Anh đã miêu tả một cách chân thực và sâu sắc cuộc sống khốn khó của giai cấp công nhân ở Anh. Và đó cũng là hình ảnh chung của giai cấp công nhân trên toàn thế giới trong thời đại của Engels. Từ những điều mắt thấy tai nghe được viết vào tác phẩm, Engels đã có một nhận định quan trọng trong sự nghiệp của mình: Giai cấp công nhân không chỉ là những con người cùng cực nhất trong xã hội tư bản mà còn mang sứ mệnh tự giải phóng cho giai cấp mình cũng như dẹp bỏ xiềng xích cho nhân loại.[1]

Ý nghĩaSửa đổi

Tình cảnh giai cấp công nhân Anh là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Engels, đặc biệt là trong thời kỳ hoạt động đầu của ông. Tác phẩm đã thể hiện tư tưởng sáng suốt của con người này. Tư tưởng đó cũng phù hợp với tư tưởng mà người bạn của ông, Karl Marx, đề ra và cả quy luật của lịch sử. Từ đó, hai ông đã thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a b Danh nhân thế giới, Gia Tuấn tuyển chọn, xuất bản năm 2013.