Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn sinh ngày 1 tháng 1 năm 1954 tại làng Phú Hậu, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đã kinh qua chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ông Tấn tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn Việt Nam, từng là Giám đốc Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Ông Tấn học khóa 2 trường Tuyên Huấn, sau là Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông Tấn lấy bằng Phó Tiến sĩ ngành báo chí tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonoxov (Nga)

Ông được phong học hàm giáo sư văn hóa năm 2009.

Ông là người có đóng góp nhất định cho công tác đào tạo phóng viên ở Việt Nam, cũng như xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12.[1]

Nhận xétSửa đổi

  • Việc Liên Xô dẫn tới sụp đổ: là do sai lầm đã "đưa một loạt những kẻ cơ hội, đặc biệt là Gorbachev lên vị trí cao nhất", và "thiếu dân chủ trong Đảng", ông phê phán ông Gorbachev là "kẻ phản bội Đảng, bán rẻ chế độ Xô - Viết vĩ đại".[2]

Tham khảoSửa đổi