Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đây có tên là Tạp chí Học tập ra đời vào năm 1955 trong Hội nghị Trung ương 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tạp chí Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên kết ngoàiSửa đổi