Tần vương

trang định hướng Wikimedia

Tần vương (秦王) là một phong hiệu dành cho các quốc vương và chư hầu vương Trung Quốc cổ đại, đặt theo nước Tầnnhà Tần.

Xuân Thu–Chiến Quốc sửa

Các quân chủ nước Tần xưng vương hoặc được truy tôn, gồm có:

Nhà Tần sửa

Nhà Tây Sở sửa

Tam Tần vương:

Nhà Hán sửa

  • Triệu Quang (?–111 TCN), hoàng tử/vương tử nước Nam Việt, được phong làm Thương Ngô Tần vương.

Tam Quốc sửa

Nhà Tấn sửa

Ngũ Hồ thập lục quốc sửa

Hán Triệu sửa

Hậu Triệu sửa

Tiền Tần sửa

  • Phù Hồng (285–350), tự xưng Tam Tần vương, cha của Phù Kiện.
  • Phù Kiện (317–355), quân chủ khai quốc của Tiền Tần.
  • Phù Sinh (335-357)
  • Phù Kiên (338–385), con của Tiền Tần Việt Lệ Vương Phù Sinh, sau nối nghiệp cha làm hoàng đế. Xưng làm Đại Tần thiên vương.

Hạ sửa

Tây Tần sửa

Các quốc vương của Tây Tần:

Hậu Tần sửa

Nam Bắc triều sửa

Nhà Tuỳ sửa

Nhà Đường sửa

  • Lý Thế Dân (598–649), về sau trở thành Đường Thái Tông.

Ngũ đại thập quốc sửa

Nhà Tống sửa

Nhà Liêu sửa

Nhà Nguyên sửa

Nhà Minh sửa

Dòng dõi của Chu Sảng, con của Hồng Vũ đế, được phong làm Tần vương:

Khác sửa