Tỉnh ủy Cà Mau hay còn được gọi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, hay Đảng ủy tỉnh Cà Mau. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Cà Mau giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy Cà Mau


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVI
(2020 - 2025)
Ủy viên
Bí thư Nguyễn Tiến HảiỦy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư thường trực (1) Phạm Thành Ngại
Phó Bí thư (1)
Ủy viên Ban Thường vụ (15) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI
Tỉnh ủy viên (50) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Cà Mau
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ số 4 Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Lịch sử
Tiền thân Tên gọi
7/1937 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cà Mau
10/1938 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu
2/1939 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu
11/1973 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau
1/1976 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu
4/1977 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Minh Hải
1/1997 Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Cà Mau
12/1997 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau hiện nay là Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Tiến Hải.[1]

Lịch sử

sửa

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các tổ chức cộng sản của An Nam Cộng sản Đảng tại Nam Kỳ hợp nhất thành các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian từ 1932-1935, phong trào cách mạng nổ rộ, nhiều chi bộ Đảng được thành lập tại Quận Cà Mau. Đến đầu năm 1935, tại Cà Mau có 14 chi bộ do Liên tỉnh ủy Hậu Giang trực tiếp lãnh đạo.

Việc phát triển đồng thời nhiều đảng viên và chi bộ đặt ra tình huống phải lập Đảng bộ riêng lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng. Theo sự đề nghị của ủy viên Liên tỉnh ủy Hậu Giang phụ trách Bạc Liêu, Rạch Giá, Sóc Trăng Phạm Hồng Thám, Liên tỉnh ủy Hậu Giang quyết định chấp thuận thành lập Quận ủy Cà Mau và tổ chức trong thời gian hợp lý. Ngày 5-6/7/1937 Đại hội Đại biểu thành lập Quận ủy Cà Mau được triệu tập, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cà Mau và Bí thư Quận ủy là Phạm Hồng Thám.

Đầu năm 1938, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương phát triển mạnh mẽ, Quận ủy Cà Mau tích cực lãnh đạo các cuộc mít tinh, bãi công của người lao động. Nhiều chi bộ được thành lập nhưng hoạt động rời rạc không liên kết với nhau, để thống nhất lãnh đạo chung cần có 1 đảng bộ thống nhất trong địa phương. Tháng 10/1938 Hội nghị 3 Quận ủy Cà Mau, Vĩnh ChâuGiá Rai được tổ chức, tại Hội nghị được sự chấp thuận của Liên tỉnh ủy Hậu Giang đã bầu Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Bạc Liêu.

Đầu năm 1939, để phong trào cách mạng tiếp tục phát triển Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu được tổ chức (2-3/2/1939), Đại hội đã chính thức bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh ủy Bạc Liêu khi đó bao gồm các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay. Đến khi tách tỉnh năm 1997. Có một số giai đoạn tách tỉnh trong thời gian 1945, 1974-1975.

Sau khi kết thúc công cuộc thống nhất đất nước, Ủy ban quân quản tỉnh được thành lập với nhiệm vụ đảm bảo an ninh xã hội và tiếp quản các cơ sở cấp thiết của tỉnh. Cuối năm 1975, theo quyết định của Bộ Chính trị về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố mới giải phóng, Trung ương Đảng đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu.

Cuối năm 1976, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Minh Hải (vòng 1) được tổ chức với nhiệm vụ tham gia thảo luận Báo cáo chính trị, Điều lệ Đảng và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc kết thúc, các Đảng bộ cấp dưới tiến hành bầu cấp ủy. Cuối tháng 3/1977 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Minh Hải (vòng 2) được tổ chức với nhiệm vụ bầu cấp ủy và bí thư. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Minh Hải.

Tại kỳ họp thứ 10 (15/10-12/11/1996) Quốc hội khóa IX ra nghị quyết về việc chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có tỉnh Minh Hải. Ngày 12/12/1996 Bộ Chính trị ra Quyết định số 126-QĐNS/TW thành lập Đảng bộ Cà Mau và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Cà Mau.

Ngày 1/1/1997 tỉnh Cà Mau được tái lập, Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 06-HD/TC-TW ngày 23/7/1997 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố mới được chia tách. Tỉnh ủy lâm thời tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XI từ 11-12/12/1997. Đại hội chính thức bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XI gồm 47 ủy viên.

Tổ chức

sửa
 • Thường trực Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
  • Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
  • Phó Bí thư Tỉnh ủy
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 • Cơ quan tham mưu, giúp việc
  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Ban Dân vận Tỉnh ủy
  • Ban Chăm sóc, Bảo vệ sức khỏe tỉnh
  • Báo Cà Mau
  • Trường chính trị tỉnh
  • Ban Nội chính Tỉnh ủy
  • Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
  • Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
 • Đảng ủy trực thuộc
  • Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh
  • Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh
  • Thành ủy Cà Mau
  • Huyện ủy Đầm Dơi
  • Huyện ủy Ngọc Hiển
  • Huyện ủy Cái Nước
  • Huyện ủy Trần Văn Thời
  • Huyện ủy U Minh
  • Huyện ủy Thới Bình
  • Huyện ủy Năm Căn
  • Huyện ủy Phú Tân
  • Đảng ủy nhà khách Tỉnh ủy (Nhà khách Minh hải)
  • Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy

sửa

1937-1976

sửa
STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Hồng Thám 7/1937-9/1938 Ủy viên Liên tỉnh ủy Hậu Giang
Bí thư Quận ủy Cà Mau
2 Bùi Thị Trường 10/1938-1/1939 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu
3 Trần Văn Đại 2/1939-4/1940 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
4 Trần Văn Thời 5/1940-12/1940 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
5 Trần Văn Sớm 1/1941-2/1943 Trưởng ban Ban Cán sự Đảng tỉnh Bạc Liêu
1 Phạm Hồng Thám 2/1943-5/1945 Trưởng ban Ban Vận động tái lập Đảng bộ Nam Bộ
3 Trần Văn Đại 5/1945-10/1945 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Cà Mau
6 Lê Khắc Xương 5/1945-2/1946 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu
Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh
3 Trần Văn Đại 3/1946-1/1948 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
7 Trần Văn Sớm 2/1948-5/1953 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
8 Ung Văn Khiêm 5/1953-4/1954 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
9 Võ Văn Kiệt 4/1954-10/1954 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
10 Châu Văn Đặng 10/1954-12/1956 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu [2]
11 Trần Văn Bỉnh 1-6/1957 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
12 Vũ Đình Liệu 1957-1/1960 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
13 Phan Ngọc Sến 1/1960-1966 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
14 Nguyễn Văn Đáng 1966-1972 Khu ủy viên Khu ủy Tây Nam Bộ
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
15 Nguyễn Minh Đức 1972-1976 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
14 Nguyễn Văn Đáng 1/1976-6/1976 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Cà Mau-Bạc Liêu
Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Minh Hải
11 Trần Văn Bỉnh 6/1976-10/1976 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Minh Hải
13 Phan Ngọc Sến 10/1976-3/1977 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Minh Hải

1977-1997

sửa
STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Phan Ngọc Sến 3/1977-7/1983 Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải
2 Đoàn Thanh Vị 7/1983-1989 Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải
3 Nguyễn Văn Đáng 1989-1993 Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải
4 Đặng Thành Học 1994-12/1996 Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải

1997-nay

sửa
STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Đặng Thành Học 1/1997-12/1997 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Cà Mau
12/1997-1/2001 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
2 Bùi Quang Huy 2/2001-9/2005 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
3 Võ Thanh Bình 10/2005-9/2008 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
4 Nguyễn Tuấn Khanh 9/2008-9/2010 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
5 Dương Thanh Bình 9/2010-6/2020 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
6 Nguyễn Tiến Hải 6/2020-nay Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cà Mau

sửa
Đại hội đại biểu Lần thứ Thời gian Địa điểm Đại biểu Cấp ủy Ghi chú
Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu I 2-3/2/1939 Thị trấn Cà Mau 29 9
(2 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu II Đầu năm 1948 Huyện Đầm Dơi 200 15
Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu III Đầu tháng 7/1950 Huyện Đầm Dơi 350 26
(6 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu IV 15/5/1953 Huyện Ngọc Hiển 315 26
(10 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Minh Hải V 21/3-5/4/1977 thị xã Cà Mau 311 40
(1 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Minh Hải VI 1-4/4/1981 thị xã Bạc Liêu 307 52
(1 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Minh Hải VII 21-26/7/1983 thị xã Bạc Liêu 315 44
(1 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Minh Hải VIII 27/10-1/11/1986 thị xã Bạc Liêu 327 55
(10 dự khuyết)
Đảng bộ tỉnh Minh Hải IX 27-30/8/1991 thị xã Cà Mau 350 45
Đảng bộ tỉnh Minh Hải X 7-10/5/1996 thị xã Cà Mau 337 47
Đảng bộ tỉnh Cà Mau XI 11-12/12/1997 thị xã Cà Mau 259 47
Đảng bộ tỉnh Cà Mau XII 21/2/2001 thành phố Cà Mau 300 42
Đảng bộ tỉnh Cà Mau XIII 27-30/11/2005 thành phố Cà Mau 300 49
Đảng bộ tỉnh Cà Mau XIV 28-30/9/2010 thành phố Cà Mau 348 55
Đảng bộ tỉnh Cà Mau XV 21-24/9/2015 thành phố Cà Mau 348 52
Đảng bộ tỉnh Cà Mau XVI 26-28/10/2020 thành phố Cà Mau 351 50

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI (2021 - 2026)

sửa

Ngày 17/10/2020, tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khoá XVI đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ, 11 người vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ.[3]

 1. Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh[4]
 2. Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ.
 3. Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
 4. Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
 5. Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
 6. Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh.
 7. Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 8. Trần Hồng Quân, Bí thư Thành ủy Cà Mau
 9. Lê Minh Ý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
 10. Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 11. Lê Thanh Triều, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.[5]
 12. Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng
 13. Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Bí thư tỉnh ủy”.
 2. ^ “.:: Bạc Liêu Online::”. Truy cập 11 tháng 12 năm 2015.
 3. ^ “Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau khóa mới”.
 4. ^ “Ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau”.
 5. ^ “Ông Lê Thanh Triều làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau”.