Tỉnh ủy Thái Nguyên hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, hay Đảng ủy tỉnh Thái Nguyên. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy Thái Nguyên

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XIX
(năm 2015 - tới nay)
Ủy viên
Bí thư Trần Quốc Tỏ[1] Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư (2) Vũ Hồng Bắc - Bùi Xuân Hòa
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (16) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX
Tỉnh ủy viên (53) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX[2]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Thái Nguyên
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Đường Phan Đình Phùng, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đứng đầu Tỉnh ủyBí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên hiện nay là Ủy viên Trung ương Đảng Trần Quốc Tỏ.

Lịch sửSửa đổi

Sau Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (7/1936), Trung ương Đảng quyết định mở rộng hoạt động đến Thái Nguyên.

Cuối năm 1936, đáng bộ tỉnh được thành lập tại xã La Bằng, Đại Từ. Đầu năm 1937, chi bộ Võ Nhai được thành lập.

Giữa năm 1938, Bí thư Xứ ủy Hoàng Văn Nọn (Hoàng Vĩnh Tuy) đã cử Lê Xuân Thụ lên gây dựng phong trào cách mạng.

Sau khi Nhật tiến vào Đông Dương, Xử ủy quyết định thành lập đội du kích Võ Nhai. Tháng 5/1941, trung đội Cứu quốc quân II được thành lập tại tỉnh.

Tháng 9/1945, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tại Phú Lương. Hội nghị đã công bố thành lập Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh do Xứ ủy Bắc kỳ ra nghị quyết. Ngô Nhị Quý được cử làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I được tổ chức tháng 8/1947. Đại hội đã bầu ra Tỉnh ủy do Lê Trung Đình làm Bí thư.

Ngày 4-6/6/1965 tại thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, hợp nhất hai Tỉnh uỷ làm một gọi là Tỉnh uỷ Bắc Thái.

Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khoá IX ra Nghị quyết chia tách và điều chỉnh địa giới một số tỉnh trong cả nước, trong đó tỉnh Bắc Thái được chia tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Ngày 22/12/1996, Bộ Chính trị ra Quyết định số 131/QĐNS/TW về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ và Tỉnh uỷ Bắc Thái; đồng thời thành lập Đảng bộ Thái Nguyên và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời.

Đảng ủy trực thuộcSửa đổi

 • Thành ủy Thái Nguyên
 • Thị ủy Phổ Yên
 • Thành ủy Sông Công
 • Huyện ủy Đại Từ
 • Huyện ủy Định Hóa
 • Huyện ủy Đồng Hỷ
 • Huyện ủy Phú Bình
 • Huyện ủy Phú Lương
 • Huyện ủy Võ Nhai
 • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • Đảng ủy Quân sự
 • Đảng ủy Khối doanh nghiệp
 • Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
 • Đảng ủy Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên
 • Đảng ủy Công an tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ các thời kỳSửa đổi

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lần thứ Thời gian Địa điểm Bí thư Ủy viên
cấp ủy
Ghi chú
Thái Nguyên I 10-12/8/1947 H.Đại Từ Lê Trung Đình 11
II 15-22/6/1948 H.Đại Từ Lê Thanh 9
2 dự khuyết
III 2/7/1949 H.Đại Từ Lê Trung Đình 11
2 dự khuyết
IV 4/1951 TX.Thái Nguyên Hoàng Cừ 11
3 dự khuyết
V 1-5/2/1959 TX.Thái Nguyên Phan Văn Tỉnh 21
4 dự khuyết
VI 10-18/3/1961 TX.Thái Nguyên Lê Đức Chỉnh 23
6 dự khuyết
VII 29/5-2/6/1963 TP.Thái Nguyên Lê Đức Chỉnh 31
Bắc Thái I 21/5-3/6/1970 TP.Thái Nguyên Lê Hoàng 23
4 dự khuyết
II vòng 1 11-18/11/1976 TP.Thái Nguyên Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 16-24/4/1977 TP.Thái Nguyên Vũ Ngọc Linh 35
4 dự khuyết
III 21-25/2/1983 TP.Thái Nguyên Vũ Ngọc Linh 41
4 dự khuyết
IV vòng 1 6-12/1/1982 TP.Thái Nguyên Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 21-25/2/1983 TP.Thái Nguyên Vũ Ngọc Linh 41
4 dự khuyết
V 21-25/10/1986 TP.Thái Nguyên Nông Đức Mạnh 58
VI vòng 1 25-27/4/1991 TP.Thái Nguyên Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 26-29/9/1991 TP.Thái Nguyên Nguyễn Ngô Hai 45
VII 5/5/1996 TP.Thái Nguyên Nguyễn Ngô Hai 47
Thái Nguyên XV 11-14/11/1997 TP.Thái Nguyên Nguyễn Ngô Hai 47
XVI 3-5/1/2001 TP.Thái Nguyên Hồ Đức Việt 47
XVII 15-17/12/2005 TP.Thái Nguyên Nguyễn Bắc Son 49
XVIII 20-23/10/2010 TP.Thái Nguyên Phạm Xuân Đương 55
XIX 27-29/10/2010 TP.Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ 53

Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Ngô Nhị Quý 9/1945-8/1947 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thái Nguyên
2 Lê Trung Đình 8/1947-10/1947 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
3 Lê Hoàng 10/1947-6/1948 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
4 Lê Thanh 6/1948-1949 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
(2) Lê Trung Đình 1950-4/1951 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
5 Hoàng Cừ 4/1951-1953 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
6 Nguyễn Tâm 1953 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
7 Lê Dục Tôn 1954-2/1959 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
8 Phan Tính 2/1959-3/1961 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
9 Lê Đức Chỉnh 3/1961-6/1965 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
10 Lê Hoàng 6/1965-6/1970 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Bắc Thái
6/1970-4/1972 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái
11 Hoàng Bắc Dũng 4/1972-1976 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái
12 Vũ Ngọc Linh 1976-10/1986 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái
13 Nông Đức Mạnh 10/1986-10/1989 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái
14 Nguyễn Ngô Hai 10/1989-1/1997 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái
1/1997-11/1997 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thái Nguyên
11/1997-10/1999 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
15 Hồ Đức Việt 10/1999-8/2002 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
16 Lương Đức Tính 8/2002-12/2005 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
17 Nguyễn Bắc Son 12/2005-10/2007 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
18 Nguyễn Văn Vượng 10/2007-10/2010 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
19 Phạm Xuân Đương 10/2010-2/2013 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
20 Nguyễn Đình Phách 2/2013-10/2015 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
21 Trần Quốc Tỏ 10/2015-nay Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Ông Trần Quốc Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên”. Báo điện tử báo Nông thôn Ngày nay. 28 tháng 10 năm 2015. Truy cập 31 tháng 12 năm 2016. 
 2. ^ “Báo Thái Nguyên điện tử”. Báo Thái Nguyên. Truy cập 31 tháng 12 năm 2016. 

Tham khảoSửa đổi