Trang chính Đóng góp Thảo luận Nháp Điểm thi KHTN Dự định Đại sảnh  

Dưới đây là danh sách bài viết mà Mintu Martin đã tạo hoặc viết cho dự án khoa học tự nhiên tháng 9-2017 đợt 1:

1-2 tháng 9Sửa đổi

Hết ngày 1/9: 63 điểm - 12 bài

3-4 tháng 9Sửa đổi

Hết ngày 3/9: 63+42=105 điểm - 7 bài

5 tháng 9Sửa đổi

Hết ngày 6/9: 105+40=145 điểm - 6 bài
Tổng điểm: 145 điểm - 25 bài