Wikipedia:Quyền tác giả

Đóng góp

Khởi tạoSửa đổi

Toán họcSửa đổi

Số họcSửa đổi

Phương trình Pell,Số Lucas,Định lý Hurwitz,Xấp xỉ Diophantine,Bài toán đàn gia súc Archimedes,Công thức Faulhaber,Định lý Fermat về tổng của hai số chính phương,Định lý Lagrange (lý thuyết số),Định lý Fermat về số đa giác đều.

Đồ thịSửa đổi

Đồ thị duyên dáng,Đồ thị Petersen,Cây dây xích,Định lý Dirac,Bài toán người đưa thư Trung Hoa,k - liên thông,Đồ thị cánh bướm,Tô màu đồ thị,Đa thức màu,Đồ thị chu trình,Đồ thị bánh xe,Đồ thị cạnh đơn vị.

Giải tíchSửa đổi

Đa thức Chebyshev

Đại sốSửa đổi

Cấp (lý thuyết nhóm)

Vật lý họcSửa đổi

Phản xạ toàn phần

Tôn giáoSửa đổi

Phật giáoSửa đổi

ChùaSửa đổi

Chùa Tường Xuân

Sửa đổi lớnSửa đổi

Toán họcSửa đổi

Số họcSửa đổi

Phân số liên tục,Định lý Wilson

Lý thuyết đồ thịSửa đổi

Clique,Đồ thị đầy đủ

Đại sốSửa đổi

Tập hợp đếm được,Vết (đại số tuyến tính)

Tôn giáoSửa đổi

Chu DịchSửa đổi

Địa Sơn Khiêm,Thuần Càn