Tháng 1 năm 2007


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 1 năm 2007 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
lịch

Danh nhân

Mới mấtSửa đổi


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 1 năm 2007.

Thứ hai, ngày 1 tháng 1Sửa đổi

Thứ năm, ngày 4 tháng 1Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 7 tháng 1Sửa đổi

Thứ hai, ngày 8 tháng 1Sửa đổi

Thứ ba, ngày 9 tháng 1Sửa đổi

Thứ tư, ngày 10 tháng 1Sửa đổi

Thứ năm, ngày 11 tháng 1Sửa đổi

  • Tổng thống tạm quyền Iajuddin Ahmed tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangladesh và từ chức, sau vài tuần náo loạn về cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Thứ bảy, ngày 13 tháng 1Sửa đổi

Thứ ba, ngày 16 tháng 1Sửa đổi

Thứ tư, ngày 17 tháng 1Sửa đổi

Thứ năm, ngày 18 tháng 1Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 19 tháng 1Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 20 tháng 1Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 21 tháng 1Sửa đổi

Thứ năm, ngày 25 tháng 1Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 26 tháng 1Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 28 tháng 1Sửa đổi

Thứ hai, ngày 29 tháng 1Sửa đổi

Thứ ba, ngày 30 tháng 1Sửa đổi

Thứ tư, ngày 31 tháng 1Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi