Thảo luận:Đậu mùa

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Dieu2005 trong đề tài Trái rạ?

Trái rạ?Sửa đổi

Tại sao bài này cho rằng nó tương đương với Trái rạ, trong khi bài Bệnh thủy đậu cũng cho rằng nó là Trái rạ. Tôi tra trong từ điển thì thấy chữ Chickenpox hay varicella là bệnh thủy đậu, còn Smallpoxbệnh đậu mùa. Như vậy cần phải định nghĩa lại chính xác chữ Trái rạ. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:51, ngày 17 tháng 10 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi có thấy trong bài đề cập đâu, hay là anh đã xoá đi rồi? conbo 05:59, ngày 17 tháng 10 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]
bệnh thủy đậubệnh đậu mùa là những từ khoa học chính xác, được giới y khoa công nhận và dùng để dịch. Còn những từ Trái rạ, Trái gió là những từ dân gian hay dùng, người bệnh có khi không phân biệt vì các triệu chứng gần giống nhau, nhưng khác nhau mức độ trầm trọng. Dieu2005 07:18, ngày 17 tháng 10 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Đậu mùa”.