Thảo luận:Abraham Lincoln

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi 123.16.67.92 trong đề tài ghhgh

Untitled sửa

Bài này chưa nói rõ được những đóng góp của Lincoln trên cương vị tổng thống Hoa Kỳ cũng như chưa có phần nói về sự kiện giải phóng nô lệ. Cần bổ sung nhiều thông tin.Tran Quoc123 (thảo luận) 01:31, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

Bài này còn chưa ghi rõ về cái chết của ông nữa. Chúng ta hãy bổ sung.Ti2008 (thảo luận) 10:53, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời

ghhgh sửa

```` chưa chi tiết.những thất bại mà lincoln từng chải dến khi trở thành tổng thống thảo luận quên ký tên này là của 123.16.67.92 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 02:11, ngày 12 tháng 8 năm 2011 (UTC).Trả lời

Quay lại trang “Abraham Lincoln”.