Thảo luận:Angela Merkel

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.
Newspaper Cover.svg Bài viết này đã được sử dụng làm một nguồn tham khảo trong báo chí. Xem Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được dùng làm nguồn cho báo chí để biết thêm chi tiết.

Bài được dùng đến hoặc nhắc đến tại: Thoa Nguyễn (8 tháng 9, 2006). “Ai là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh?”. Báo Nhà Thông Thái.

Quay lại trang “Angela Merkel”.