Thảo luận:Cách mạng Cuba

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Xoviet nghetinh123 trong đề tài Dịch

Dịch sửa

Các ô dịch lười quá, bản của người ta rất hay, các ô rút gọn đi hết.

Cách mạng Cuba (1953–1959) là một cuộc nổi dậy vũ trang do Phong trào 26 tháng 7 của Fidel Castro và các đồng minh của họ tiến hành nhằm chống lại chính phủ của Tổng thống Cuba Fulgencio Batista. 


01:23, ngày 12 tháng 1 năm 2020 (UTC)


The Cuban Revolution (Spanish: Revolución cubana) was an armed revolt conducted by Fidel Castro's revolutionary 26th of July Movement and its allies against the military dictatorship of Cuban President Fulgencio Batista.

Xoviet nghetinh123 (thảo luận) 01:24, ngày 12 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Mấy tay Nam Mĩ này lòe loẹt quá, Che chiếc gì đó nhiều ông ngưỡng mộ chứ càng lớn tôi càng thấy màu mè. Xoviet nghetinh123 (thảo luận) 00:40, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Cách mạng Cuba”.