Thảo luận:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Trần Nguyễn Minh Huy trong đề tài Không trung lập
Dự án Cựu quốc gia
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Cựu quốc gia, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Cựu quốc gia. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Không trung lập

sửa

Tại sao lại ghi là quốc gia bù nhìn. Mà thế nào được gọi là quốc gia bù nhìn. Nếu nói Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Estonia là quốc gia bù nhìn thì có lẽ tất cả quốc trong Liên Xô đều là quốc gia bù nhìn hết. Dinhanhbach (thảo luận) 12:03, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tôi nghĩ rằng phải tôn trọng lịch sử, có mang tên gì thì tên. Nó đã từng tồn tại, và được mọi người dân của nước đó chấp nhận.--Y Kpia Mlo (thảo luận) 12:18, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Estonia, hay Cộng hòa Estonia, thì hoàn toàn độc lập với Liên bang Nga; còn Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia thì cũng giống như tất cả các cộng hòa xã hội chủ nghĩa khác trong Liên Xô và phải có chỉ đạo từ Moskva. Do đó những nước cựu cộng hòa trong Liên Xô này thự sự là bù nhìn, không có gì là không trung lập. Mekong Bluesman (thảo luận) 15:17, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đã là 1 nước cộng hòa trong 1 liên bang chung thì đương nhiên phải chịu sự điều hành chung của chính phủ chung ương, làm sao lại gọi là bù nhìn. Nếu vậy tại sao các nước cộng hòa khác của Liên Xô đều không ghi chú là quốc gia bù nhìn. Hay là Estonia và các quốc gia vùng Baltic chịu sự phân biệt đối xử hay chịu chế độ chính trị đặc biệt thì phải nói rõ chứDinhanhbach (thảo luận) 07:27, ngày 25 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Estonian SSR was created on July 21, 1940 and discreated on August 20, 1991. Please correct this information, I cannot do it myself because I do not speak Vietnamese. Amherst99 (thảo luận) 21:39, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời

 YDone --minhhuy*=talk-butions 23:03, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia”.