Thảo luận:Cats (nhạc kịch)

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Băng Tỏa trong đề tài Vượt qua A Chorus Line khi nào?

Vượt qua A Chorus Line khi nào?

sửa

@Băng Tỏa: Theo The Guardian (báo không chuyên ngành, xuất bản năm 2002) thì nói là năm 1996. Theo Playbill (báo chuyên ngành, xuất bản năm 1997) thì sự kiện diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm 1997. Tôi nghĩ nguồn Playbill đáng tin cậy hơn. NHD (thảo luận) 00:46, ngày 23 tháng 11 năm 2020 (UTC)Trả lời

@DHN: Đã kiểm tra cả hai nguồn.   Đồng ý với anh ạ. --BăngTỏa (thảo luận) 00:53, ngày 23 tháng 11 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Cats (nhạc kịch)”.