Thảo luận:Cuộc tổng tấn công của Brusilov

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

UntitledSửa đổi

Bài viết nói là 550000 quân Nga chết, bị thương, bị bắt, rồi sau đó lại nói là tổng cộng 1,4 triệu quân Nga tổn thất.

Thế 850000 tổn thất còn lại là gì ? Đào ngũ ? Ốm ? Đầu hàng ? Hay cái gì khác ? Mà tổn thất gì ngoài chết, bị thương, bị bắt mà khiến quân Nga mất tới 85 vạn quân thế ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:52, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Tướng Brusilov tấn công quân Áo tại Galicia, thiệt hại đến 550000 quân! Chẳng thấy 1,4 triệu gì cả, bên en.wiki cũng vậy!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 16:00, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)
A! Cuộc tổng tấn công gây 1 triệu quân Nga thiệt mạng!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 16:03, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Và theo đây thì Brusilov và Quân đội Nga mất đến hơn 1 triệu binh sĩ! Kết quả là thế nào mói chính xác vậy Chúa?--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 16:06, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Vậy thì nếu viết đúng thì phải là "Nguồn 1: 550000 thương vong", "nguồn 2: 1,4 triệu thương vong", "nguồn 3: 1 triệu thương vong" ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 16:08, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Có vẻ như con số 1 triệu là ổn thỏa hơn cả. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 16:08, ngày 29 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Ba tài liệu trên có 1 cuốn chỉ ghi hơn 1 triệu, đâu có cuốn nào ghi 1,4 triệu đâu!--20 08 (Thảo luận, đóng góp) 16:14, ngày 30 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Điểm yếu hay yếu điểm?Sửa đổi

"...tập trung tấn công vào các yếu điểm trong hệ thống phòng ngự của đối phương", tương tự một số thảo luận, từ ở đây là điểm yếu hay yếu điểm? Arc Warden (thảo luận) 11:36, ngày 6 tháng 10 năm 2014 (UTC)

Quay lại trang “Cuộc tổng tấn công của Brusilov”.