Thảo luận:Danh sách bàn thắng quốc tế của Cristiano Ronaldo

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Phungngoctuan4 trong đề tài Cap

@NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi thấy bố cục bài này tạm ổn, khi gặp mấy bài kiểu này thì nên bổ sung những bản mẫu khác (Sơ khai, Thiếu nguồn, Cần biên tập...), hoặc nếu chờ sau 1 ngày mà vẫn chưa được cải thiện thì có thể đặt bản xoá Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 09:21, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Baoothersks:
Bài này là bản dịch máy không biên tập từ en:List of international goals scored by Cristiano Ronaldo.
Tôi không hy vọng gì IP tạo bài này chịu quay lại và sửa đổi cho tử tế nên quyết định gắn biển Xoá nhanh.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:28, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cap sửa

Em thấy nên đổi "Cap" trên tiêu đề của bảng thành "TT" (Thứ tự trận quốc tế) hoặc "ST" (Số trận quốc tế) luôn thì hay hơn là ghi "Cap" rồi để chú thích "Cap là đơn vị tính số trận đấu quốc tế". – Ngọc Tuấn (thảo luận) 01:18, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Danh sách bàn thắng quốc tế của Cristiano Ronaldo”.