Thảo luận:Danh sách người đoạt giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Paris trong đề tài Tên bài
Dự án Giải thưởng
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Giải thưởng, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Giải thưởng. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
Dự án Sinh học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Sinh học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Sinh học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Thụy Điển
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thụy Điển, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thụy Điển. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Bài này nên đổi là "...giải Nobel Sinh lý và Y khoa" cho chuẩn xác với tên của giải thưởng. Giải Nobel Y khoa có lẽ chỉ là tên gọi tắt. NAD 17:20, ngày 18 tháng 9 năm 2007 (UTC)NADTrả lời

Cần xóa các từ ngữ lặp lại là "được trao giải thưởng vì " trong bảng tổng kết. Chien (thảo luận) 14:23, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Các Wikipedia khác đều giữ lại cách viết này "dịch nguyên từ tiếng Anh là "for" sang". Nếu không đọc giả có thể hiểu nhầm suốt cả sự nghiệp các nhà khoa học trên chỉ hoàn thành được công trình đó. Nhưng thực chất là không phải. Ngoài công trình mà họ được trao giải, họ còn rất nhiều công trình khác nữa. Dung005 (thảo luận) 14:32, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tên bài

sửa

Tôi tra trong một vài từ điển đều thấy physiology được dịch là sinh lý học. Tôi nghĩ Sinh lý học và Y khoa sẽ đúng hơn vì sinh lý mang nghĩa khác. Vì vậy xin đề nghị đổi tên bài thành Danh sách người đoạt giải Nobel Sinh lý học và Y khoa.--Paris (thảo luận) 13:12, ngày 10 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Danh sách người đoạt giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học”.