Thảo luận:David Hume

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Mekong Bluesman trong đề tài Đề nghị rút sao chọn lọc

Chú thích

sửa

Tmct đừng dễ tính như thế, đặc biệt với bài chọn lọc! Cả bài viết dài, phần tiểu sử bao nhiêu dữ kiện, không thể ít chú thích như vậy được. Sao Tmct không sang bên tiếng Anh, xem lại và bổ sung chú thích. Không nên tạo tiền lệ xấu.--195.83.178.10 (thảo luận) 19:31, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Bạn muốn chú thích cho thông tin nào thì xin mời gắn {{fact}} vào thẳng chỗ đó. Tmct (thảo luận) 19:47, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời
Mục đích của tôi không phải bắt bẻ Tmct hay cố tình gây tranh cãi. Tôi chỉ muốn có bài viết chất lượng cao hơn. Nếu tôi gắn tiêu bản fact thì Tmct sẽ thêm chú thích. Như vậy có phải cả hai cùng mất công hay không. Tại sao Tmct không tự mình làm luôn việc đó. Thông tin lấy ở đâu thì chú thích rõ ràng, đó là cách làm việc ở Wiki, có gì đặc biệt đâu.--195.83.178.10 (thảo luận) 20:25, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời
Tôi không muốn tranh cãi. Nhưng làm sao tôi biết bạn muốn kiểm chứng thông tin nào để "cầm đèn chạy trước ô tô"?
Bên tiếng Anh có nhiều chú thích. Đúng. Nhưng bản đó đã khác nhiều với bản mà tôi dịch. Tôi đã thử đem sang, nhưng không làm được. Bây giờ chỉ có đi dịch lại bài thì mới mang các chú thích kia sang được.
Tmct (thảo luận) 20:30, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời
Tmct nên soát kỹ lại toàn bộ bài. Tôi đọc đoạn đầu tiên thấy một vài điểm cần sửa đổi:
  • Phần dẫn nhập, tại sao chỉ nêu Hume ảnh hưởng bởi ai mà không nêu Hume đã ảnh hưởng tới ai. Điều này quan trọng hơn vì nó phản ánh sự nghiệp của nhân vật.
  • Phần tiểu sử ghi Hume sinh ngày "26 tháng 4 năm 1711 (lịch cũ)", vậy lịch cũ ở đây là lịch gì? Liên kết trong cũng chỉ tạo "lịch cũ". Trong tiêu bản vẫn ghi ngày 26 tháng 4 năm 1711.
  • Câu "Trong suốt cuộc đời, thỉnh thoảng ông ở tại ngôi nhà gia đình tại Ninewells tại Chirnside, Berwickshire." có tới ba chữ "tại".
  • Tiếp theo, tại sao các chữ "luật", "triết học" lại viết hoa?
Một bài chọn lọc, viết bởi một thành viên kỳ cựu thì không nên có lỗi. Cái lỗi này sẽ dễ bị các thành viên khác nhân lên. Nếu bài tốt, nó sẽ làm mẫu cho các bài khác. Một lần nữa, thỉnh cầu Tmct đọc kỹ lại bài.
--195.83.178.10 (thảo luận) 21:55, ngày 6 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời
Cảm ơn bạn đã chỉ ra các lỗi trên. Tôi đã sửa. Riêng phần ngày sinh theo lịch cũ, bên en.wiki vẫn dùng vậy nên tôi làm theo, chắc họ có lý do. Tmct (thảo luận) 13:37, ngày 7 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đề nghị rút sao chọn lọc

sửa

Bài này tôi dịch từ bản tiếng Anh từ đã lâu, bản đó chẳng có chú thích nào. Bản mới tại en hiện giờ có nội dung rất khác, được chú thích nguồn khá đầy đủ, nhưng tôi không thể đem các chú thích đó sang đây vì không tìm thấy nội dung tương ứng. Tôi không còn thấy bài này đủ chất lượng để làm bài chọn lọc. Đề nghị rút sao. Tmct (thảo luận) 10:06, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đồng ý. Đối với những bài đã có sao hiện nay nhưng thiếu dẫn chứng cũng nên tước bớt đi hoặc ra thời hạn 1 tháng cho những ai quan tâm bổ sung. Tiêu chí thông tin có thể kiểm chứng được nên được đánh giá quan trọng nhất.123.23.177.179 (thảo luận) 10:10, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tôi thấy Tmct thay vì đề nghị rút sao thì nên hoàn chỉnh lại bài từ bản tiếng Anh, cả nội dung và nguồn tham khảo. Bạn là người đã viết bài, nên có lẽ bạn cũng là người thích hợp nhất để hoàn chỉnh bài. Rút sao quá đơn giản, nhưng sửa lại để nó xứng đáng giữ sao có hơn không?--195.83.178.10 (thảo luận) 10:18, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời

Có rất rất nhiều bài khác cần cải thiện hơn bài này, nó nằm gần cuối danh sách ưu tiên của tôi. Nếu ai khác có quan tâm + thời gian + khả năng thì rất mong giúp đỡ. Tôi đi gắn biển yêu cầu dẫn chứng và lọc bài chất lượng kém đã. Tmct (thảo luận) 12:24, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời
Có một bài về lịch sử Campuchia viết hoàn toàn không có nguồn dẫn chứng và đã có tiêu bản hơn 4 tháng nhưng khi tôi đưa nó ra biểu quyết xóa thì có các chống đối. Viết có dẫn chứng là cơ sở của Wikipedia nhưng tôi thấy là rất nhiều bài tại Wikipedia tiếng Việt là viết theo lối nhìn của người viết -- ngay cả bài "Lịch sử Việt Nam" mà cũng không có đủ nguồn!!!
Hãy làm tăng chất lương của các bài tại đây và đừng cho những người lạm dụng Wikipedia để "viết lại lịch sử" theo lối nhìn của họ. Treo tiêu bản "Cần dẫn chứng" và sau 2 tuần thì xóa các bài không có dẫn chứng đó.
Mekong Bluesman (thảo luận) 19:29, ngày 8 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “David Hume”.