Thảo luận:Diana, Vương phi xứ Wales

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Lâm Nhật Tường trong đề tài Vài cảm nhận về người viết wiki
Thêm đề tài
Dự án Tiểu sử
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.

Công nương hay Vương phiSửa đổi

Diana từng đường đường là vợ thái tử, là một vương phi chứ đâu phải công nương. Có phải sau khi ly dị bà bị phế chức? NHD (thảo luận) 15:43, ngày 21 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo chí Việt Nam toàn gọi bà là "công nương", chẳng hiểu tại sao. --Bình Giang (thảo luận) 16:01, ngày 21 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vài cảm nhận về người viết wikiSửa đổi

Tôi không hiểu sao, ở VN chúng ta, các mem wiki viết, tham gia 1 bài viết thường rất cẩu thả. Viết bài không tới nơi, tới chốn, có nhiều người tham gia, nhiều sửa đổi, nhưng chất lượng rất thấp, người tham gia thiếu nghiêm túc.

Thật sự cảm thấy đáng tiếc. Khoailangvietnam (thảo luận) 02:37, ngày 24 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

dịch 1 bài này chắc khoảng 1 năm quá.Khoailangvietnam (thảo luận) 15:54, ngày 16 tháng 1 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vài cảm nhận về người viết wikiSửa đổi

Đã sửa danh xưng cho chính xác, Diana đích thực là một Vương phi chứ không phải chỉ là một Công nương. Tuy nhiên còn phải dịch rất nhiều để hoàn thiện tiểu sử cuộc đời bà Lâm Nhật Tường (thảo luận) 05:49, ngày 20 tháng 7 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Diana, Vương phi xứ Wales”.