Thảo luận:Hiện tượng tự quay của Trái Đất

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Địa chất
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Địa chất, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Địa chất học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tên bàiSửa đổi

Bạn Minh28397 và các bạn khác, mình đang thắc mắc là có nên sửa tên bài, lấy tên nào có vẻ "kêu" hơn một chút, chả hạn như "Hiện tượng tự quay của Trái Đất"? DanGong (thảo luận) 07:48, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Chào DanGong, lúc viết mình cũng nghĩ vậy nhưng chưa biết nên chọn tên gì cho thích hợp nên cứ đăng tạm xem có ai nghĩ ra tên khác không. Minh28397 (thảo luận) 08:33, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Hiện tượng tự quay của Trái Đất”.