Thảo luận:Hoạt hình chịu ảnh hưởng từ anime

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Nacdanh trong đề tài Tên bài
Thảo luận về chủ đề này có khả năng làm bạn nổi nóng. Xin hãy giữ bình tĩnh và có một cái đầu lạnh khi nêu ý kiến của mình tại đây.

Tên bài sửa

@Nacdanh: Tôi thấy tên bài này hiện đang dùng từ bị động thường xảy ra ngoài ý muốn ("bị"). Tôi nghĩ nên dùng từ có nghĩa tốt hơn ("hoạt hình được anime ảnh hưởng") hay dùng chủ động cho tên bài ("hoạt hình chịu ảnh hưởng từ anime"). Bạn nghĩ sao? NHD (thảo luận) 17:41, ngày 1 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

DHN tôi không ý kiến vì "bị động" thật, cảm ơn sự quan tâm. Tôi từng nghĩ đến tên gọi "hoạt hình ảnh hưởng từ anime" thấy không ổn lắm, tôi thấy "hoạt hình được anime ảnh hưởng" nghe hơi gượng, "hoạt hình chịu ảnh hưởng từ anime" nghe khá ổn và phù hợp. Bạn có thể đổi tên.--Nacdanh (thảo luận) 17:47, ngày 1 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Hoạt hình chịu ảnh hưởng từ anime”.