Thảo luận:Hydro

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Mongrangvebet trong đề tài Tại sao tên bài không phải là Hydrogen
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Nguyên tố hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nguyên tố hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nguyên tố hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Phát âm

sửa

Hiđrô doc sao vay? Ju nay ma la Vietam? Hijô moi dung. — thảo luận quên ký tên này là của 24.23.162.157 (thảo luận) 03:19, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)Trả lời

Bạn có thể gọi là "hi-đờ-rô" hoặc "hít-rô". Kiendee (thảo luận) 09:13, ngày 14 tháng 1 năm 2018 (UTC)Trả lời

Hidro kim loại? Không có chi tiết Muop ((thảo luận) 13:23, ngày 31 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tên bài

sửa

Tôi không hiểu vì sao tên bài này lại không phải là hydro? Thêm nữa một số bài tại sao không đặt tên là London, carbon, acid... thay cho Luân Đuân, cacbon, axít...? Sở dĩ tôi thắc mắc vì Wikipedia TV vẫn dùng một số tên nước ngoài mà chưa phiên sang tiếng Việt để làm tên bài chính thức như Moskva, Warszawa, Paris. Dường như đang có một sự mâu thuẫn. NAD ^_^ 13:32, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tên các bài trên Wikipedia phải phù hợp với quy định về tên bài. Có những bài trên Wikipedia có tên bài phù hợp với quy định, có những bài thì không, những bài này cần được đổi sang tên khác, phù hợp với quy định. Kiendee (thảo luận) 09:13, ngày 14 tháng 1 năm 2018 (UTC)Trả lời

Hydro thường được sử dụng hơn là hiđrô. #eyhey (thảo luận) 14:03, ngày 9 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời

Tại sao tên bài không phải là Hydrogen

sửa

Lý do: Cộng đồng đã thống nhất danh pháp hóa học trên Wikipedia dùng theo TCVN 5529:2010 và 5530:2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cộng đồng không đồng ý việc chuyển hết danh pháp sang 100% tiếng Anh như sách giáo khoa chương trình mới. Do đó phải viết là hydro. – — Dr. Voirloup💬 13:24, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời

Tham khảo: Wikipedia:Tên bài (hóa học) – — Dr. Voirloup💬 13:24, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Hydro”.