Thảo luận:Josip Broz Tito

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tito bị tắc mạch máu ở chân phải vào bệnh viện và bị cưa chân tráiSửa đổi

Ngộ quá há.Lê Thy (thảo luận) 06:44, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Hahaha. Tiếng Việt mình lắm lúc khá đểu! OK tôi chỉnh lại cho nó suông nhé. Cao xuân Kiên 11:34, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC)
Quay lại trang “Josip Broz Tito”.