Thảo luận:Kiến tạo mảng

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Paris trong đề tài Hợp nhất
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Địa chất
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Địa chất, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Địa chất học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Hợp nhất sửa

Mời mọi ngườicho ý kiến về hợp nhất. Theo tôi bài này đề cập đến sự phát triển của một học thuyết, còn bài mảng kiến tạo chỉ là đề cập đến đối tượng là các mảng. Nên tôi không đồng ý hợp nhất, hoặc có chăng nhập bài mảng kiến tạo vào bài này có tựa đề này. Bên en.wiki họ tạo trang chuyển hướng từ tectonic plates đến plate tectonics.Tranletuhan (thảo luận) 01:23, ngày 30 tháng 3 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đọc thấy lằng ngoằng quá. Câu định nghĩa cũng thế nào
Kiến tạo mảng để mô tả các chuyển động của các phần thạch quyển Trái Đất trên phạm vi rộng lớn.

--123.27.184.70 (thảo luận) 11:23, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có thể để bài mảng kiến tạo độc lập với bài này cũng chẳng sao, thay vì một bài như bên tiếng Anh gọi là en:List of tectonic plates, cũng vẫn phải đề cập tới các mảng đó. Meotrangden (thảo luận) 12:50, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bài viết hiện này có quá nhiều liên kết ngoài. Tôi nghĩ nên chọc lọc lại. Rất mong Meotrangden cùng tham gia hoàn chỉnh bài viết.--Paris (thảo luận) 15:39, ngày 25 tháng 6 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Kiến tạo mảng”.