Thảo luận:Lục Tỉnh Tân Văn

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Viết hoa tên bàiSửa đổi

Tên bài này nên là Lục Tỉnh Tân Văn hay Lục tỉnh tân văn? jan Win (tl~đg) 09:04, ngày 21 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Đã chuyển sang trang Thảo luận Thành viên:AlbertEinstein05, xin mạn phép đổi tên bài thành Lục Tỉnh tân văn. jan Win (tl~đg) 10:16, ngày 21 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Tên bài nên là "Lục Tỉnh Tân Văn" [1] Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 16:54, ngày 25 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Câu từSửa đổi

Trong phần nhận xét văn phong, có viết là: Trong một cuốn sách của mình, Nguyễn Văn Trung đã cho rằng Lục Tỉnh tân văn sử dụng khá nhiều từ Hán-Việt trong các bài báo, ngoài ra các câu châm ngôn chữ Hán cũng được sử dụng nhiều, và thậm chí có khi là liên tục. Theo Nguyễn Văn Trung, nhiều bài báo đặt dấu chấm câu rất linh tinh và các câu văn thì "không mạch lạc", đôi khi có nhiều bài báo còn dùng cả các câu nói xuôi chữ Hán ra chữ Quốc ngữ và Lục Tỉnh tân văn do được viết theo ngôn ngữ nói nên có nhiều lỗi chính tả.

Không biết những từ cụm được in đậm trên có phải chính xác là ngôn từ của Nguyễn Văn Trung hay không, nếu không phải của NVT mà chỉ là dẫn lại gián tiếp thì xin jan Win cho tôi được biết cụm từ chính xác khi NVT mô tả tờ báo trong các ngữ cảnh trên là gì ? Cảm ơn. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 04:27, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Kẹo Dừa✌ Đó là từ đoạn tại trang 447, do đây là sách có bản quyền nên chỉ dám cóp một đoạn:

- jan Win (tl~đg) 04:40, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Đã đặt mua cuốn này, vài ngày nữa có sách, đọc qua sẽ bàn luận thêm :) Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 14:36, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Lục Tỉnh Tân Văn”.