Thảo luận:Lisa del Giocondo

Thảo luận đang diễn ra

Tên bàiSửa đổi

Tên bài này nên là Lisa Gherardini vì đây là tên chính thức của nhân vật này. Mekong Bluesman (thảo luận) 16:42, ngày 13 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]

Nếu tên "Lisa del Giocondo" phổ biến hơn thì để nguyên cũng được, maiden name chuyển hướng tới đây, giống như Hillary Clinton vậy. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 17:04, ngày 15 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]

Xin người viết xem lại giúp câu này và viết rõ nghĩa hơn: "Sự lừa gạt tài sản giữa Castellina và San Donato tại Poggio, gần hai trang trại mà sau này thuộc sở hữu của Michelangelo".--Paris (thảo luận) 03:25, ngày 25 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]

Tôi sửa lại rồi, người dịch nhầm cơ bản lies chia ngôi thứ 3 số ít của động từ lie (nằm) với danh từ lie (lừa dối). RBD (thảo luận) 03:35, ngày 25 tháng 4 năm 2008 (UTC)[]
Quay lại trang “Lisa del Giocondo”.