Thảo luận:Logarit

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Thuyhung2112 trong đề tài Tính toán bằng tay

Lôgarit hay Logarit sửa

Tên nào phổ biến hơn trong tiếng Việt?  A l p h a m a  Talk 13:39, ngày 21 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ok tôi đã kiểm tra Logarit phổ biến và dùng nhiều hơn.  A l p h a m a  Talk 13:54, ngày 21 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tính toán bằng tay sửa

  (cái này đã có nguồn)

nếu  

 
 
 

Thành viên:Thuyhung2112 công thức này được suy ra từ công thức có nguồn. Nó rất đơn giản và dễ kiểm chứng (mất 1 phút để kiểm chứng) nên không nhất thiết phải có nguồn cho công thức "được suy ra" này. Tôi nghĩ chỉ cần học sinh lớp 12 thôi là có thể tự kiểm chứng được rồi và mất 1 phút. Mời bạn phục hồi lại thông tin này lại vô bài. Ví dụ 1 công thức khác được suy ra từ công thức có nguồn (mà mất 10 trang giấy để suy ra được) thì phải cần nguồn. Routine calculations do not count as original research (bên en). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:41, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã xong. Thuyhung2112 (thảo luận) 08:54, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Logarit”.