Thảo luận:Nam Bộ kháng chiến

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Rondano trong đề tài Lùi sửa

Lùi sửa sửa

Tuấn Minh thấy nội dung nào có vấn đề thì xóa nội dung đó thôi chứ không nên lùi sửa một phát làm mất nhiều nội dung có nguồn như vậy. Tôi không muốn đưa bạn ra cộng đồng một lần nữa. Humonia (thảo luận) 14:17, ngày 24 tháng 9 năm 2017 (UTC)Trả lời

https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn#L.C3.B9i_s.E1.BB.ADa_v.C3.A0_kh.C3.B3a_b.C3.A0i_t.C3.B9y_ti.E1.BB.87n

Các BQV khác đã thảo luận và khẳng định nội dung do Tuấn Minh xóa khỏi bài này không có vấn đề gì nên tôi sẽ phục hồi. Bạn nào có ý kiến gì thì thảo luận chứ không lặp lại hành động của Tuấn Minh. Rondano (thảo luận) 12:48, ngày 16 tháng 11 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Nam Bộ kháng chiến”.