Thảo luận:Tống Huy Tông

Thảo luận đang diễn ra

Kết cấu và nội dungSửa đổi

Bài viết được TT1234 bổ sung phần lớn, nhưng đang gặp mấy vấn đề:

  1. Đi vào quá nhiều việc vụn vặt, như bê nguyên từ sử cũ (Tống sử) ra.
  2. Kết cấu chia thời cai trị theo từng niên hiệu không có gì phân biệt rõ rệt. Nên chia theo các mốc sự kiện lớn
  3. Nhiều đoạn sa vào hoạt động của Liêu và Kim. Dù Liêu và Kim cùng thời nhưng chỉ có thể tóm tắt các diễn biến ít nhiều tác động tới nhà Tống, ghi quá nhiều thành lạc đề.
  4. Thiếu trung lập, mang quan điểm như sử quan của nhà Tống: gọi vua Tống chết là "băng", vua Kim và vua Liêu chết là "tồ" (hạ thấp)
  5. Dùng quá nhiều từ "thuần Hán",cần Việt hóa.--Trungda (thảo luận) 17:42, ngày 9 tháng 3 năm 2015 (UTC)
Quay lại trang “Tống Huy Tông”.