Thảo luận:Thái Bình Thiên Quốc

==Trung lập==Tôi thấy tấm bản đồ phần không hiểu do vô tình hay cố ý mà ai đó đã đưa ra tấm bản đồ mà biên giới trên biển của TQ đã vẽ lấn sang lãnh thổ nước khác.Xin các bạn kiểm tra lại dùm.Tạm thời lấy tấm hình này thay thế. Tôi thấy nội dung mới thêm của thành viên vô danh thiên vị cho Thái Bình Thiên Quốc. Bài viết dùng từ ngữ ca tụng, lại không đưa ra những điểm xấu của chế độ này. Nguyễn Hữu Dng 19:57, 3 tháng 8 2006 (UTC)

Tôi thấy trong bài viết này, tác giả đã nêu ra khá chính xác nguyên nhân thất bại của Thái Bình Thiên Quốc và đó chính là những mặt bộc lộ hạn chế của chính quyền này.

Tiếc rằng bạn Nguyễn Hữu Dụng, trong khi nhận thấy cần nêu những điểm xấu của Thái Bình Thiên Quốc, lại không nêu ra ý nào minh họa mà bạn biết cần phải nêu. Có thể chỉ nêu trong phần thảo luận này thôi, chưa cần phải đưa vào bài.--Trungda 02:30, 8 tháng 8 2006 (UTC)

Tôi đọc bài này và suy ra kết luận: Thái Bình Thiên quốc có ý đẹp, nhưng tiếc là một số người vì lợi riêng đã gây ra sự thất bại của cuộc khởi nghĩa. Sự thật, theo tôi, TBTQ chỉ là một phương tiện để làm giàu những kẻ lãnh đạo cuộc phiến loạn này. Nguyễn Hữu Dng 06:24, 8 tháng 8 2006 (UTC)
Trung Quốc đã làm phim về Thái Bình Thiên Quốc và phim này đã được phát ở Việt Nam nhiều lần (tôi xem ít nhất 2 lần). Đúng là phim này đề cao Thái Bình Thiên quốc và cho rằng vì tính cá nhân (ban đầu thì đoàn kết, nhưng khi thành Vương thì nghi kỵ, chém giết lẫn nhau) mà cuộc khởi nghĩa thất bại. Đó là phim của Trung Quốc làm, còn sự thực như thế nào thì tôi không biết rõ. An Apple of Newton thảo luận 10:20, 8 tháng 8 2006 (UTC)

Bắt đầu cuộc thảo luận về Thái Bình Thiên Quốc

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Thái Bình Thiên Quốc”.