Mở trình đơn chính
Chào mừng bạn đến với trang Dự án Công giáo tại Wikipedia tiếng Việt!

Dự án này được thành lập nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài viết liên quan đến Công giáo.

Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn.

______________________________

Tìm kiếm • Chủ đề Cơ Đốc giáo • Nguồn mạnh Công giáo • Thảo luận
ConggiaoRoma2.png

Thành viên tham gia dự ánSửa đổi

Các thành viên tham gia thì ghi vào đây.

Nội dung chọn lọcSửa đổi

Bài viết chọn lọcSửa đổi

Dự án hiện có 8 bài viết chọn lọc.

Số thứ tự Bài viết Ngày đưa lên trang chính Tình trạng chọn lọc
1
  Kitô giáo
6 tháng 8 năm 2005
2
  Martin Luther
26 tháng 6 năm 2006
3
  Thánh Giuse
18 tháng 03 năm 2013
4
  Giuse Maria Trịnh Văn Căn
26 tháng 05 năm 2017
5
  Anphong Nguyễn Hữu Long
04 tháng 04 năm 2019
6
  Giuse Nguyễn Chí Linh
13 tháng 05 năm 2019
7
  Giuse Maria Trịnh Như Khuê
10 tháng 07 năm 2019
8
  Philípphê Nguyễn Kim Điền
10 tháng 08 năm 2019

Chủ đề chọn lọcSửa đổi

Dự án hiện có 1 bài Chủ đề chọn lọc.

Số thứ tự Bài viết Ngày gắn sao Tình trạng chọn lọc
1
  Chủ đề:Cơ Đốc giáo
13 tháng 05 năm 2013

Bài viết tốtSửa đổi

Việc cần giúpSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tiểu dự án Công giáo Việt NamSửa đổi

Tài liệu hàn lâmSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Hoàn vũSửa đổi

Biểu quyếtSửa đổi

Từ điểnSửa đổi

Một số từ điển chuyên ngành để tham khảo, ngoài giúp cho việc dịch bài trong Wikipedia, còn có thể dùng vào việc đóng góp cho các dự án Wiktionary tiếng ViệtWikidata (như đặt nhãn tiếng Việt):

hoặc tại

  • trang này có công cụ tra cứu tiện lợi hơn, bao gồm cả hai từ điển số 1 và số 2.
Hiển thị tất cả nhấn nút "+":
Giáo hội Công giáo Rôma(35 t.l., 53 tr.)