Danh sách giám mục người Việt

bài viết danh sách Wikimedia

Hàng Giáo phẩm Việt Nam được thành lập vào ngày 24 tháng 11 năm 1960,[1] tuy nhiên, cách mốc đó 27 năm, vào năm 1933, Việt Nam, lúc bấy giờ là một phần của Liên bang Đông Dương, bắt đầu có giám mục người bản địa đầu tiên. Vị giám mục đầu tiên được tấn phong đó là Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, thuộc Giáo phận Phát Diệm. Kể từ đó đến nay, đã có 123 Giám mục người Việt đã được tấn phong (bao gồm Giám mục Hầm trú Giacôbê Lê Văn Mẫn); trong số đó có 6 vị được vinh thăng Hồng y, bao gồm Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Gioan Baotixita Phạm Minh MẫnPhêrô Nguyễn Văn Nhơn. Ngoài ra, có 6 vị là người gốc Việt, được bổ nhiệm giữ các chức vụ của Tòa Thánh hoặc coi sóc các giáo phận ngoài Việt Nam.

Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, người đầu tiên được phong Giám mục ở Việt Nam

Phần lớn giám mục ở Việt Nam được tấn phong sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Gioan Baotixita Bùi Tuần là vị giám mục duy nhất được phong vào ngày này, và cũng là vị giám mục người Việt cuối cùng được phong trong thời điểm từ 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.[2] Năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập, trở thành tổ chức giám mục Công giáo thống nhất trên toàn quốc gia này.

Danh sách giám mụcSửa đổi

*Ghi chú: Danh sách được xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong, các tước vị hồng y cũng được ghi chú trong danh sách này. Các giám mục được bổ nhiệm nhưng chưa được tấn phong sẽ được in nghiêng.

STT Tên đầy đủ Ngày được tấn phong[3] Khẩu hiệu Giám mục Chức nhiệm cao nhất Chú thích
1 † Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 11/06/1933 "Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn"   Phát Diệm [4][5]
2 † Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn 29/06/1935 "Kiên nhẫn giảng dạy"   Bùi Chu [6]
3 † Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 04/05/1938 "Chiến sĩ Chúa Kitô"   Vĩnh Long
  Huế
  Vatican
[7]
4 † Gioan Maria Phan Ðình Phùng 03/12/1940 "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa"   Phát Diệm [8]
5 † Tađêô Lê Hữu Từ 28/10/1945 "Tiếng kêu trên rừng vắng"   Phát Diệm
  Bùi Chu
[9]
6 † Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 04/08/1950 "Vâng lời thầy con thả lưới"   Bùi Chu
  Quy Nhơn
  Đà Nẵng
[10][11]
7 † Giuse Maria Trịnh Như Khuê 15/08/1950 "Hãy theo Thầy"     Hà Nội [12]
8 † Đa Minh Hoàng Văn Đoàn 03/09/1950 "Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi"   Bắc Ninh
  Quy Nhơn
[13]
9 † Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức 16/09/1951 "Hãy dọn đường Chúa"   Vinh [14].
10 † Giuse Trương Cao Đại 19/03/1953 "Xin Thánh hoá chúng trong sự thật"   Hải Phòng
11 † Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền 30/11/1955 "Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh"   Sài Gòn
  Đà Lạt
12 † Phaolô Nguyễn Văn Bình 30/11/1955 "Hãy đi rao giảng"   Cần Thơ
  Sài Gòn
13 † Phêrô Maria Khuất Văn Tạo 07/02/1956 "Chiến thắng trong bác ái"   Hải Phòng
  Bắc Ninh
14 † Phaolô Bùi Chu Tạo 26/04/1959 "Yêu thương không giả dối"   Phát Diệm
15 † Đa Minh Đinh Đức Trụ 25/03/1960 "Lính tốt của Chúa Kitô"   Thái Bình
16 † Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang 23/04/1960 "Ðức tin - Bình an"   Hưng Hóa
17 † Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh 10/11/1960 "Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria"   Bùi Chu
18 † Antôn Nguyễn Văn Thiện 22/01/1961 "Thực hành và chân lý"   Vĩnh Long
19 † Micae Nguyễn Khắc Ngữ 22/01/1961 "Chúa trong anh chị em"   Long Xuyên
20 † Giuse Trần Văn Thiện 22/01/1961 "Phần rỗi trong Thánh Giá"   Mỹ Tho
21 † Philipphê Nguyễn Kim Điền 22/01/1961 "Nên mọi sự cho mọi người"   Cần Thơ
  Huế
22 † Phaolô Nguyễn Đình Nhiên 15/03/1963 "Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô"   Vinh
23 † Giuse Maria Trịnh Văn Căn 02/06/1963 "Thương yêu - Vui mừng - Bình an"     Hà Nội
24 † Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 15/08/1963 "Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa"   Bắc Ninh
    Hà Nội
25 † Giuse Lê Quý Thanh 13/02/1964 "Chúc tụng Chúa"   Phát Diệm
26 † Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang 05/05/1965 "Hãy nâng tâm hồn lên"   Cần Thơ
27 † Giuse Phạm Văn Thiên 06/01/1966 "Ơn Chúa ở cùng tôi"   Phú Cường
28 † Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm 06/01/1966 "Bác ái độ lượng"   Sài Gòn
29 † Giuse Lê Văn Ấn 09/01/1966 "Hãy giết mà ăn"   Xuân Lộc
30 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 24/06/1967 "Vui mừng và hi vọng"   Nha Trang
  phó Sài Gòn
    Vatican
31 † Phêrô Nguyễn Huy Mai 15/08/1967 "Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại"   Ban Mê Thuột
32 † Giacôbê Nguyễn Văn Mầu 12/09/1968 "Yêu thương và lao khổ"   Vĩnh Long
33 † Phêrô Maria Nguyễn Năng 12/03/1971 "Vâng lời Thầy con thả lưới"   Vinh
34 † Đa Minh Nguyễn Văn Lãng 11/08/1974 "Trong Ngài, con hằng hi vọng"   Xuân Lộc
35 † Nicôla Huỳnh Văn Nghi 11/08/1974 "Thiên chúa là Tình yêu"   Sài Gòn
  Phan Thiết
36 † Phaolô Huỳnh Đông Các 11/08/1974 "Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài"   Quy Nhơn
37 † Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm 17/03/1975 "Chân lý trong bác ái"   Đà Lạt
  Thanh Hoá
38 † Alexis Phạm Văn Lộc 27/03/1975 "Tôi tớ mọi người"   Kon Tum
39 † Phaolô Nguyễn Văn Hòa 05/04/1975 "Trong tinh thần và chân lý"   Phan Thiết
  Nha Trang
40 Gioan Baotixita Bùi Tuần 01/05/1975 "Giới luật mới"   Long Xuyên
41 † Đa Minh Đinh Huy Quảng 07/05/1975 "Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả"   Bắc Ninh
42 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách 06/06/1975 "Ðể phục vụ"   Đà Nẵng
43 † Emmanuel Lê Phong Thuận 06/06/1975 "Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài"   Cần Thơ
44 † Anrê Nguyễn Văn Nam 10/06/1975 "Vui mừng trong Thánh giá Chúa Kitô"   Mỹ Tho
45 † Phêrô Phạm Tần 22/06/1975 "Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con"   Thanh Hoá
46 † Đa Minh Lê Hữu Cung 29/06/1975 "Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta"   Bùi Chu
47 † Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật 16/07/1975 "Phục vụ Chúa trong hân hoan"   Xuân Lộc
48 † Raphael Nguyễn Văn Diệp 15/08/1975 "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện"   Vĩnh Long
49 Stêphanô Nguyễn Như Thể 07/09/1975 "Cho muôn dân được sống"   Huế
50 † Giacôbê Huỳnh Văn Của 22/02/1976 "Vua trên các vua, Chúa trên các chúa"[15]   Phú Cường
51 † Giuse Phan Văn Hoa 30/03/1976 "Hiền lành và khiêm nhường trong lòng"   Quy Nhơn
52 † Giuse Phan Thế Hinh 14/11/1976 "Xin Vâng ý Cha"   Hưng Hoá
53 † Giuse Nguyễn Thiện Khuyến 24/04/1977 "Xin Vâng"   Phát Diệm
54 † Louis Phạm Văn Nẫm 02/02/1978 "Yêu thương không giả dối"   TP.HCM
55 † Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương 18/02/1979 "Hãy ra khơi"   Hải Phòng
56 † Vinh Sơn Phạm Văn Dụ 01/03/1979 "Theo Chúa trong mọi trường hợp"   Lạng Sơn và Cao Bằng
57 † Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp 04/03/1979 "Xin cho con say mê Thánh Giá"   Vinh
58 † Giuse Maria Vũ Duy Nhất 08/08/1979 "Lạy Cha, xin vâng ý Cha"   Bùi Chu
59 † Giuse Maria Đinh Bỉnh 08/12/1979 "Này là Mẹ con"   Thái Bình
60 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang 22/04/1981 "Chân lý trong tình thương"   Hà Nội
  Thái Bình
61 † Giuse Trịnh Chính Trực 15/08/1981 "Chúa giàu lòng thương xót"   Ban Mê Thuột
62 Phêrô Trần Thanh Chung 22/11/1981 "Ngài yêu tôi"   Kon Tum
63 † Louis Hà Kim Danh 10/10/1982 "Kiên nhẫn thắng mọi sự"   Phú Cường
64 † Giacôbê Lê Văn Mẫn[16] 13/04/1984   Huế
65 Giuse Nguyễn Văn Yến 16/12/1988 "Vâng lời và bình an"   Phát Diệm
66 † Giuse Nguyễn Quang Tuyến 25/01/1989 "Xin cho chúng hiệp nhất"   Bắc Ninh
67 † Giuse Nguyễn Phụng Hiểu 11/04/1991 "Các con hãy nên chứng nhân của Thầy"   Hưng Hoá
68 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 03/12/1991 "Ngài phải lớn lên"   Đà Lạt
    Hà Nội
69 Tôma Nguyễn Văn Trâm 07/5/1992 "Hiền lành và khiêm nhượng"   Xuân Lộc
  Bà Rịa
70 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 19/11/1992 "Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô"   Vinh
71 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 11/08/1993 "Như Thầy yêu thương"   Mỹ Tho
    TP.HCM
72 † Phaolô Lê Đắc Trọng 15/08/1994 "Xin vâng ý Chúa"   Hà Nội
73 † Giuse Nguyễn Tích Đức 17/06/1997 "Ðạt tới người mới"   Ban Mê Thuột
74 † Phêrô Nguyễn Văn Nho 18/06/1997 "Hiền lành và khiêm nhường"   Nha Trang
75 Phêrô Trần Đình Tứ 06/01/1999 "Yêu rồi làm"   Phú Cường
76 † Phaolô Bùi Văn Đọc 20/05/1999 "Chúa là nguồn vui của con"   Mỹ Tho
  TP.HCM
77 Giuse Ngô Quang Kiệt 29/06/1999 "Chạnh lòng thương"   Lạng Sơn và Cao Bằng
  Hà Nội
78 Giuse Trần Xuân Tiếu 29/06/1999 "Ðể tất cả nên một"   Long Xuyên
79 Phêrô Nguyễn Soạn 12/08/1999 "Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy"   Quy Nhơn
80 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh 30/06/2000 "Khiêm tốn phục vụ"   Đà Nẵng
81 † Tôma Nguyễn Văn Tân 15/08/2000 "Hành trình trong đức ái"   Vĩnh Long
82 † Giuse Hoàng Văn Tiệm 08/08/2001 "Người bảo sao thì cứ làm vậy"   Bùi Chu
83 † Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 11/08/2001 "Tin Mừng cho người nghèo khó"   Phan Thiết
84 † Giuse Vũ Duy Thống 17/08/2001 "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"   TP.HCM
  Phan Thiết
85 Giuse Vũ Văn Thiên 02/01/2003 "Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng"   Hải Phòng
  Hà Nội
86 Phêrô Nguyễn Văn Tốt 06/01/2003 "Hãy đi rao giảng cho muôn dân"   Nguyên Sứ thần Tòa thánh
87 Stêphanô Tri Bửu Thiên 18/02/2003 "Ðến với muôn dân"   Cần Thơ
88 † Đa Minh Mai Thanh Lương 11/06/2003 "Anh em không còn là người xa lạ"   Orange, Hoa Kỳ
89 Micae Hoàng Đức Oanh 28/08/2003 "Cha chúng con"   Kon Tum
90 Antôn Vũ Huy Chương 01/10/2003 "Xin vâng"   Hưng Hóa
  Đà Lạt
91 Giuse Nguyễn Chí Linh 04/08/2004 "Xin cho họ nên một"   Thanh Hoá
  Huế
92 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh 11/11/2004 "Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô"   Xuân Lộc
93 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 07/04/2005 "Như một người phục vụ"   Huế
94 Giuse Võ Đức Minh 15/12/2005 "Ngài đã yêu thương họ đến cùng"   Nha Trang
95 Phêrô Nguyễn Văn Ðệ 18/01/2006 "Hãy cho tôi các linh hồn"   Bùi Chu
  Thái Bình
96 Giuse Châu Ngọc Tri 04/08/2006 "Trời mới đất mới"   Đà Nẵng
  Lạng Sơn và Cao Bằng
97 Giuse Đặng Đức Ngân 03/12/2007 "Ðến với muôn dân"   Lạng Sơn và Cao Bằng
  Đà Nẵng
98 Cosma Hoàng Văn Đạt 07/10/2008 "Tình thương và sự sống"   Bắc Ninh
99 Phêrô Nguyễn Văn Khảm 15/11/2008 "Hãy theo Thầy"   TP.HCM
  Mỹ Tho
100 Lôrensô Chu Văn Minh 05/12/2008 "Phục vụ trong Đức Ái"   Hà Nội
101 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 12/05/2009 "Hãy bước theo Thần khí"   Ban Mê Thuột
102 Giuse Nguyễn Năng 08/09/2009 "Hiệp thông - phục vụ"   Phát Diệm
  TP.HCM
103 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 10/10/2009 "Ngài yêu đến cùng"   Xuân Lộc
  Bùi Chu
104 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu 13/01/2010 "Thầy Ở Cùng Các Con"   Toronto, Canada
105 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi 04/02/2010 "Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi"   Quy Nhơn
106 Gioan Maria Vũ Tất 15/06/2010 "Sự thật trong yêu thương"   Hưng Hóa
107 Phaolô Nguyễn Thái Hợp 23/07/2010 "Sự thật và tình yêu"   Vinh
  Hà Tĩnh
108 Giuse Nguyễn Tấn Tước 29/04/2011 "Ngài phải lớn lên"   Phú Cường
109 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long 23/06/2011 "Hãy ra khơi"   Melbourne, Úc
  Parramatta, Úc
110 Giuse Đinh Đức Đạo 05/04/2013 "Này Là Mình Thầy"   Xuân Lộc
111 Phêrô Nguyễn Văn Viên 04/09/2013 "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy"   Vinh
  Hưng Hóa
112 Anphong Nguyễn Hữu Long 06/09/2013 "Mang vào mình mùi chiên"   Hưng Hóa
  Vinh
113 Giuse Trần Văn Toản 29/05/2014 "Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô"   Long Xuyên
114 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 03/12/2015 "Tình thương trong Sự thật"   Kon Tum
115 Phêrô Huỳnh Văn Hai 11/12/2015 "Hãy Ra Khơi Và Thả Lưới"   Vĩnh Long
116 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 20/01/2016 "Vâng nghe Thánh Thần"   Bà Rịa
117 Giuse Đỗ Mạnh Hùng 04/08/2016 "Hợp nhất trong Đức Tin"  TP.HCM
  Phan Thiết
118 Giuse Nguyễn Thế Phương 26/8/2016 "Đứng vững trong Chúa"[17]   Kamloops, Canada
119 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh 31/5/2017 "Mẹ và Mục Tử"   Đà Lạt
120 Gioan Đỗ Văn Ngân 1/6/2017 "Tựa vào lòng Chúa Giêsu"   Xuân Lộc
121 Louis Nguyễn Anh Tuấn 14/10/2017 "Này con đây"   TP.HCM
  Hà Tĩnh
122 Tôma Nguyễn Thái Thành 19/12/2017 "Ngài dẫn dắt tôi"   Orange, Hoa Kỳ
123 Giuse Nguyễn Đức Cường 27/06/2018 "Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới"   Thanh Hóa

Danh sách các Hồng y:

 1.   Giuse Maria Trịnh Như Khuê (1898–1978), Hồng y đầu tiên của Việt Nam, được phong ngày 24 tháng 5 năm 1976. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 2.   Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921–1990), được phong ngày 16 tháng 5 năm 1979. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 3.   Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1919–2009), được phong ngày 26 tháng 11 năm 1994. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 4.   Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928–2002), được phong ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hồng y bậc phó tế (Tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình)
 5.   Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (sinh 1934), được phong ngày 20 tháng 10 năm 2003. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Thành phố Hồ Chí Minh)
 6.   Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (sinh 1938), được phong ngày 14 tháng 2 năm 2015. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

Ghi chú:

 •  : Hồng y
 • Tập tin:Mũ hồng y.png: Hồng y, bên trái là chức vụ khi được vinh thăng Hồng y
 •  : Tổng giám mục chính tòa
 •   phó: Tổng giám mục phó
 •  : Giám mục chính tòa
 •  : Giám mục phó, phụ tá hoặc Giám quản tông tòa, Đại diện tông tòa
 •  : (Tổng) Giám mục hiệu tòa mà không phải là (Tổng) Giám mục phó hoặc phụ tá

Chú thíchSửa đổi

Nguồn dẫn
 1. ^ “Phụng tự tại Việt Nam trong 50 năm qua (1960-2010)”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2015.
 2. ^ “Đức giám mục, nhà văn Bùi Tuần”. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Truy cập 12 tháng 11 năm 2015.[liên kết hỏng]
 3. ^ Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 2016, tr. 248-253
 4. ^ Tòa Giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng (15 tháng 4 năm 2011). “Khẩu hiệu của các Đức Giám mục Việt Nam từ năm 1933 - 2001”. Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2013.[liên kết hỏng]
 5. ^ Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia (23 tháng 5 năm 2013). “Ðức Cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng Nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm”. Vietnamese Missionaries in] Asia Home Page. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2013.
 6. ^ Tri ân các Đức Cố Giám mục Bùi Chu Giáo phận Bùi Chu. Truy cập 7 tháng 10 năm 2015.
 7. ^ Tiểu sử Giám mục Phêrô Mactinô NGÔ ĐÌNH THỤC GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN VĨNH LONG
 8. ^ Gioan Maria Phan Đình Phùng, Cathollic.
 9. ^ Ðức Cha Tađêô Lê Hữu Từ Nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm Catholic. Truy cập 8 tháng 10 năm 2015.
 10. ^ Hội đồng Giám mục Việt Nam - Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi[liên kết hỏng]
 11. ^ Ðôi giòng tiểu sử của Ðức cố Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Catholic
 12. ^ Đức Hồng y tiên khởi của Việt Nam: G.M Trịnh Như Khuê Việt Catholic.
 13. ^ Đa Minh Hoàng Văn Đoàn Catholic.
 14. ^ “GM G.B. TRẦN HỮU ĐỨC”. Everything Meaning To You. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2013.
 15. ^ Các vị chủ chăn của Giáo Phận
 16. ^ Chưa công bố
 17. ^ THIỆP MỜI Lễ tấn phong Tân giám mục Joseph Nguyễn Thế Phương[liên kết hỏng]
Sách

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi