Thảo luận:Thích Nhất Hạnh

Active discussions
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Sửa đổi vô danhSửa đổi

Một thành viên vô danh đã dời một số thông tin từ bài này. Tôi không rõ thông tin này có phải bị bác bỏ hay không cho nên không biết xử lý ra sao. Nguyễn Hữu Dng 15:55, ngày 17 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Tôi đã đọc và làm sửa đổi cho các thông tin thêm của thành viên vô danh đó (viết không dấu thanh). Còn phần thông tin bị bỏ đi bởi thành viên đó tôi nghĩ là vì đã có tiêu bản "Cần dẫn chứng". Chúng ta nên đợi xem người viết thông tin đó có tìm được dẫn chứng để mang nó trở lại hay không. Mekong Bluesman 18:34, ngày 17 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Yêu cầu đổi tên bài này cho phù hợp với tiêu chuẩn mới của WikipediaSửa đổi

Yêu cầu đổi tên bài này thành Nguyễn Xuân Bảo vì theo tinh thần của quy định mới do bảo quản viên Trần Vĩnh Tân đặt ra ở Thảo luận:Ngô Quang Kiệt thì người tu hành chỉ được dùng tên tục không được dùng pháp danh. Josesra (thảo luận) 23:28, ngày 21 tháng 9 năm 2008 (UTC)

    • Mời bạn qua kia xem lại, chưa có quyết định đổi Llevanloc (thảo luận) 05:07, ngày 29 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Có một đoạn mở đầu trong bài này của một IP viết không được bách khoa lắm, lời lẽ nặng nề. cần xem lại (Nhan Luong (thảo luận) 02:22, ngày 14 tháng 7 năm 2010 (UTC))
Không kể tu hành, hay nghệ sĩ, mình nghĩ chúng ta nên lấy tên nào mọi người biết tới. Các nhà cách mạng như Trường Chinh... có dùng tên thật đâu. DanGong (thảo luận) 07:26, ngày 6 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Chuyến trở về Việt Nam sau 1975#Nhận địnhSửa đổi

Có một vài bạn IP xóa đoạn nhận định của Võ Văn Ái. Mình đã sang "Làng Mai" và đọc vài cuốn sách của cụ Thích Nhất Hạnh nên có thể thông hiểu. Cho nên mình thêm tiểu mục "Nhận định" cho thấy đây chỉ là ý kiến cá nhân. DanGong (thảo luận) 07:32, ngày 6 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Thích Nhất Hạnh”.