Thảo luận:The Dark Side of the Moon

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi DangTungDuong trong đề tài Wizard of Oz

Wizard of Oz

sửa

Tôi nghĩ bài nên thêm thông tin về album này có nhiều điểm tương đồng với phim The Wizard of Oz khi được cho chạy cùng lúc. Thông tin thú vị này có thể đưa vào mục "Bạn có biết". NHD (thảo luận) 17:46, ngày 27 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời

Cám ơn anh NHD về thông tin này. Bài viết này em đang hoàn thiện nên các ý sẽ được góp dần dần, song ý kiến của anh rất đáng ghi nhận. Nếu anh thấy thú vị có thể đưa vào mục "Bạn có biết" giùm em. DangTungDuong (thảo luận) 18:05, ngày 27 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “The Dark Side of the Moon”.