Thảo luận:The Long and Winding Road

Thêm thảo luận

Hát lạiSửa đổi

Nên mở rộng thêm các bản hát lại của những người khác không nhỉ. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 04:37, ngày 27 tháng 8 năm 2014 (UTC)[trả lời]

Có lẽ phải bổ sung liền :) DangTungDuong (thảo luận) 07:51, ngày 27 tháng 8 năm 2014 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “The Long and Winding Road”.