Thảo luận:Thierry Henry

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi 113.22.99.76

Very biased article bàn luận không ký tên vừa rồi là của Shike (thảo luận • đóng góp)

Không sai, ai đó quan tâm mời vào chỉnh lại. conbo 04:00, ngày 14 tháng 2 năm 2008 (U

Ai dịch phần Barcelona 2007-2010 đi chứ! Tôi dịch kém lắm! Ai dịch tốt thì dịch bài này với. 113.22.99.76 (thảo luận) 05:27, ngày 14 tháng 2 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Thierry Henry”.