Thảo luận:Trận Agincourt

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Namnhantran211 trong đề tài Bản mẫu clk vô lý
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Bản mẫu clk vô lý sửa

@Namnhantran211: Chào bạn, nếu chỉ vì lỗi chú thích thì không thể gắn bản mẫu chất lượng kém bạn nhé. Chỉ gắn bản mẫu này cho các bài nội dung lẫn hình thức quá tệ thôi. Mong bạn rút kinh nghiệm.  Băng Tỏa  11:57, ngày 19 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

OK. Namnhantran211 (thảo luận) 12:36, ngày 19 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Trận Agincourt”.