Thảo luận:Trịnh Tùng

Thêm thảo luận

Sửa sử liệuSửa đổi

Bài này có một số thông tin chưa chính xác, như:

  • 1. Trịnh Tùng mất năm 1623, không phải 1635
  • 2. Trịnh Tùng lấy lại Thăng Long năm 1592, không phải 1595

Ngoài ra, bài này có vẻ lấy từ sử nhà Nguyễn chép nên chưa thật khách quan, khinh mạt họ Trịnh. Tôi đã và sẽ chỉnh lý bài này.--Trungda 09:56, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Nên gọi Thăng Long là Đông KinhSửa đổi

Từ thời Hậu Lê, Thăng Long đã đổi tên là Đông King rồi. Và cái tên Đông Kinh đi vào huyền thoại trong mối quan hệ giữa Đăng Ngoài và các nước phương Tây. Các tài liệu đều gọi là Tonkin, Touquin là từ phiên âm cho Đông Kinh, chứ không gọi Thăng Long bao giờ.

Tôn hiệuSửa đổi

Về phần này không phải do tôi thêm vào, và cũng không có thời gian để kiểm chứng độ tin cậy của nó. Tuy nhiên nó là một thông tin về nhân vật và có thể đưa vào bài, không có gì gọi là rác cả. Cho dù nghi ngờ vì nó không nguồn thì gắn fact để người tạo thêm vào, sau 1 tuần mới xóa chứ không nên tự ý xóa, như vậy giống với hành vi phá hoại.--TT 1234 (thảo luận) 03:40, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bá hiệu: Tùng Điên Pentakill. – Hán Vũ Đế Thằng Thiền vu đâu? 03:52, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Infobox là chỗ tóm lược nội dung bài, không phải chỗ cho những cái tên hoa mỹ dài dòng. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:08, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@TT 1234 Đưa vào bài là một chuyện, đưa vào infobox là chuyện khác. Ngoài ra, tôi khuyên bạn nên chú ý về "độ đáng tin cậy" của thành viên thêm nội dung trong lĩnh vực bài viết. – Nhac Ny Talk to me ♥ 07:50, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Btw, đưa những thông tin "rác" như vậy vào infobox mới gọi là "phá hoại" – Nhac Ny Talk to me ♥ 07:52, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Trịnh Tùng”.