Thảo luận:Trồng trọt

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại


Tên bàiSửa đổi

Horticulture (Trồng trọt) và Gardening (Làm vườn) khi tra từ điển thì đều có nghĩa là làm vườn, không hiểu sao lại có tên khác nhau ở Wikipedia tiếng Việt. Bản thân từ "trồng trọt" cũng có thể có nghĩa là en:cultivation. Nhưng ở enwiki đây là trang đổi hướng với định nghĩa:

Mời các bạn cho ý kiến để làm rõ tên các khái niệm.  A l p h a m a  Talk 06:43, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Alphama Đây là trường hợp một hoặc nhiều từ tiếng Việt có nhiều nghĩa cho cùng một tên hoặc nhiều tên tiếng Anh. Trường hợp như thế này khó ở chỗ là nghĩa các từ trong trang định hướng bên tiếng Anh rất giống nhau, dẫn đến không biết chọn tên nào cho đúng nghĩa. Trường hợp này cần phải tra kỹ lưỡng từ ngữ liên quan để tìm ra nghĩa đúng nhất tùy vào ngữ cảnh bài viết. Em đang hỏi bên cô giáo của em về vấn đề này. Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 07:18, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Tra từ điển kỹ hơn và đọc định nghĩa thì sẽ thấy khác biệt. Nhanh gọn thôi:

  1. Horticulture: nghề làm vườn. Tương tự như Agriculture: nghề nông, nông nghiệp (nghiệp = nghề), Fungiculture: nghề trồng nấm.
  2. Gardening: làm vườn (thực hành của nghề làm vườn - horticulture)
  3. Cultivation (nghĩa gốc): canh tác, trồng trọt, chăn nuôi (trong sản xuất động vật), nuôi cấy (trong vi sinh vật học). Còn các nghĩa phái sinh về refinement (sự sàng lọc), culture (văn hóa), education (giáo dục) của cultivation thì các từ tiếng Việt tương ứng không có nghĩa tương đương. Nếu chọn tên bài định hướng phù hợp tương ứng với Cultivation thì là "Canh tác" (nghĩa gốc).

Bài Trồng trọt hiện tại đang sai interwiki, cách giải quyết: (1) là nhập vào bài Nông nghiệp, (2) là không được có interwiki đến Horticulture. P.T.Đ (thảo luận) 07:48, ngày 20 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Chờ ý kiến thêm của các thành viên khác.  A l p h a m a  Talk 00:06, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Quay lại trang “Trồng trọt”.