Thảo luận:Trung tâm Pompidou

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Mekong Bluesman

Có vẻ như một sự phá hoại tinh vi.--V (thảo luận) 05:16, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời

Bài gần như không có gì ngoài các thông tin sai.--V (thảo luận) 05:19, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đọc bài này tôi phải hỏi đây là một bài bách khoa hay một bài khôi hài... Mekong Bluesman (thảo luận) 09:27, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời

Cám ơn Paris đã sửa bài này thành một bài bách khoa. Mekong Bluesman (thảo luận) 06:55, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Trung tâm Pompidou”.