Thảo luận Bản mẫu:Super Sentai

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Mekong Bluesman
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Tokusatsu
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tokusatsu, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tokusatsu. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tôi copy template này từ wikipedia anh ngữ ,nhưng tôi thấy nó bị khóa ở đó.Vậy làm sao để tôi thêm liên kết tiếng việt vào đó--Magicknight94 (thảo luận) 08:18, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời

Tôi đã làm giúp Magicknight94 tại bên English Wikipedia rồi; nó có thể khóa đối với Magicknight94 nhưng không đối với tôi. Mekong Bluesman (thảo luận) 08:35, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Super Sentai”.