Thảo luận Bản mẫu:Thanh điều hướng

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi HugoAWB trong đề tài Cập nhật

Lỗi sửa

Bản mẫu này đang không được tương thích trong cách sử dụng thông số |name= với {{Hộp sơ khai}}, dẫn đến đưa hàng loạt bản mẫu dùng Hộp sơ khai với tham số name chứa tiền tố "Bản mẫu:" hoặc "Template:" vào Thể loại:Thanh điều hướng chỉ đến bản mẫu sai. Một trong hai bản mẫu cần sửa mã nguồn để được tương thích với nhau, nhưng cả hai đều đang được khóa hoàn toàn.
P.S. Anh Mxn thường xuyên cập nhật Mô đun:Navbar nhưng dường như quên chưa áp dụng Lua vào {{Thanh điều hướng}}? Tran Xuan Hoa (thảo luận) 20:18, ngày 29 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đúng rồi, mình vừa sửa {{Thanh điều hướng}} để gọi Mô đun:Navbar. Với thay đổi này, thông số |name= sai sẽ gây lỗi kịch bản thay vì xếp vào thể loại đó. Cám ơn bạn! – Nguyễn Xuân Minh 💬 06:19, ngày 31 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cập nhật sửa

@Mxn: Bạn có thể cập nhập giùm tôi module này được không? Xin cảm ơn.HugoAWB (thảo luận) 11:07, ngày 7 tháng 8 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Thanh điều hướng”.