Mở trình đơn chính

Thảo luận Thành viên:80.146.215.90

September 2019Sửa đổi

  Chào bạn, tôi là Hoang Dat. Một hay một vài đóng góp gần đây của bạn đã bị lùi sửa vì nó có vẻ không mang tính xây dựng. Nếu bạn muốn thử nghiệm sửa đổi, vui lòng sử dụng chỗ thử. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, xin cứ tự nhiên hỏi tại Bàn giúp đỡ. Cảm ơn bạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 00:37, ngày 9 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Nếu đây là một địa chỉ IP dùng chung, và bạn đã không thực hiện các sửa đổi ở đây, hãy tạo một tài khoản để tránh những thông báo không mong muốn như thế này.Quay lại trang của thành viên “80.146.215.90”.