Xin chào Trinhdangdung850! Chào mừng bạn đến với Wikipedia tiếng Việt!

Wikipe-tan cropped.png
Vector sig vi.png

Hãy luôn nhớ rằng, sau khi viết thảo luận xong thì đừng quên bước quan trọng đó là ký tên ở phía sau thảo luận. Phương thức ký tên được sử dụng trong Wikipedia không phải là viết tên trực tiếp, nhưng xin hãy ký tên bằng cách sử dụng 4 dấu ngã (--~~~~) hoặc bằng cách nhấp vào nút chữ ký (OOUI JS signature icon LTR.svg) trong cửa sổ chỉnh sửa của phiên bản trình soạn thảo mã nguồn thông thường.

Welcome! If you are not good at Vietnamese or do not speak it, click here.

 A l p h a m a  Talk 05:27, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Tháng 4/2021Sửa đổi

  Cảm ơn bạn vì những thử nghiệm của bạn tại Wikipedia. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin vui lòng sử dụng chỗ thử để thực hiện bất cứ chỉnh sửa thử nào bạn muốn. Hãy xem trang chào mừng để biết thêm về việc đóng góp cho bách khoa toàn thư của chúng ta.  A l p h a m a  Talk 05:28, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Tháng 4/2021Sửa đổi

  Bạn sẽ bị cấm sửa đổi mà không cần báo trước nếu lần tới bạn phá hoại Wikipedia, như bạn đã làm tại Danh sách các chương trình và phim truyền hình của VFC. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 07:23, ngày 27 tháng 4 năm 2021 (UTC)

Tháng 5/2021Sửa đổi

  Vui lòng không thêm nội dung tiểu sử mà không có nguồn đáng tin cậy, đặc biệt nếu gây tranh cãi, cho các bài viết hay bất kì trang Wikipedia nào, như bạn đã làm ở Sơn Tùng M-TP. Nội dung như vậy có thể được coi là phỉ báng và vi phạm chính sách Wikipedia. Nếu bạn tiếp tục, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi tại Wikipedia. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 12:44, ngày 2 tháng 5 năm 2021 (UTC)


 

Xin đừng đăng tin vịt như VTV (kênh truyền hình đón giao thừa) vào Wikipedia. Làm như vậy là một hành động phá hoại. Nếu bạn muốn thử độ chính xác của Wikipedia, hãy tìm lỗi sai trong các bài viết sẵn có và sửa chữa chúng. Nếu bạn muốn thử sử dụng Wikipedia, hãy dùng chỗ thử. Bài đã bị gắn tiêu bản xóa nhanh theo tiêu chí xóa nhanh C3.

Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản xóa nhanh, nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản xóa nhanh khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể liên lạc với bảo quản viên để họ gửi thông tin về bài viết đã bị xóa về cho bạn. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 05:48, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tháng 5/2021Sửa đổi

  Đây là cảnh báo duy nhất; nếu bạn phá hoại Wikipedia một lần nữa, như đã thực hiện tại Đại dịch COVID-19, bạn có thể bị cấm sửa đổi mà không có bất kỳ thông báo nào nữa. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 11:23, ngày 7 tháng 5 năm 2021 (UTC)


 

Xin đừng đăng tin vịt như Điều em chưa biết vào Wikipedia. Làm như vậy là một hành động phá hoại. Nếu bạn muốn thử độ chính xác của Wikipedia, hãy tìm lỗi sai trong các bài viết sẵn có và sửa chữa chúng. Nếu bạn muốn thử sử dụng Wikipedia, hãy dùng chỗ thử. Bài đã bị gắn tiêu bản xóa nhanh theo tiêu chí xóa nhanh C3.

Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản xóa nhanh, nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản xóa nhanh khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể liên lạc với bảo quản viên để họ gửi thông tin về bài viết đã bị xóa về cho bạn. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 10:38, ngày 18 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tháng 5/2021Sửa đổi

  Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục xóa thông báo xóa nhanh khỏi trang do bạn tạo ra, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi.

Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 03:57, ngày 19 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Thông báo cấmSửa đổi

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lý do nào đó. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện sửa đổi có ích. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.

Bạn bị cấm 3 ngày vì hành động sửa đổi thử nghiệm có tính chất lặp đi lặp lại, nhắc nhở nhiều lần.  A l p h a m a  Talk 04:19, ngày 20 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Tháng 6/2021Sửa đổi

  Đây là cảnh báo duy nhất; nếu bạn phá hoại Wikipedia một lần nữa, như đã thực hiện tại Nguyễn Tiến Linh, bạn có thể bị cấm sửa đổi mà không có bất kỳ thông báo nào nữa. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 09:08, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thông báo cấmSửa đổi

 
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì hành vi phá hoại bài viết bóng đá lặp đi lặp lại mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần, ví dụ [1]. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện sửa đổi có ích. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.

 A l p h a m a  Talk 13:28, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (UTC)