Thảo luận Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ

Thêm thảo luận

Cần phải sửa đổi trang phiên bản ngôn ngữSửa đổi

Nếu so với meta.wikimedia.org thì thông tin của chúng ta có nhiều sự sai lệch. Chẳng hạn meta.wikimedia.org thống kê có 285 ngôn ngữ (vào lúc 22:10, 22 tháng 6 năm 2012 (UTC)) mà trang Phiên bản ngôn ngữ hiển thị 279 ngôn ngữ! Tại sao?. Cách trình bày trang Phiên bản ngôn ngữ của chúng ta quá sơ sài, không đẹp mắt. Nến phân loại các ngôn ngữ theo số lượng bài viết theo các nhóm nhỏ.Ví dụ trong phiên bản khổng lồ ta có thể phân ra: các ngôn ngữ có số lượng bài viết từ 100.000 bài viết (BV) đến 250.000 BV thì xếp chung một nhóm, từ 250.000 BV đến 500.000 BV thì xếp chung một nhóm v.v... Nếu tốt hơn có thể sắp thứ tự ngôn ngữ theo số lượng bài viết. Chẳng hạn Anh có 3.984.747 BV, Đức có 1.424.743 BV, Pháp có 1.263.444 BV, Hà Lan có 1.050.027 BV (thống kê vào lúc 22:10, ngày 22 tháng 6 năm 2012 (UTC)). Cách này giúp người đọc theo dõi rõ về các ngôn ngữ.Thanhtinsaosang (thảo luận) 11:07, ngày 27 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Alemannic is not "Alsace":!!!!!Sửa đổi

In the Wiki language list "Alemannic" is translated as "tiếng Alsace". This is definitely not correct.

In the Alsace they speak one form of Alemannic, but there are much larger areas in Germany where other forms of Alemannic are spoken. As long as there is no special word for it, I think it is better left as something like "tiếng Alemannic" or "tiếng Alemannisch" (latter on in Alemannisch).

Stefan in Hanoi

(Note that: "ha, noi?" would be a typical Alemannic exclamation!)

Đánh giá không hoàn hảoSửa đổi

Hiện nay việc xếp loại chắc chỉ dựa vào số lượng bài. So sánh với phiên bản Slovakia chẳng hạn, tôi thấy các bài bên phiên bản tiếng Việt rất chú trọng vào chất lượng, không chạy theo số lượng. Thậm chí một số định nghĩa có thể viết riêng, nhưng nội dung ít hay không có khả năng mở rộng, được chuyển hướng để dẫn đến trang có nội dung của định nghĩa này. Tôi hoan nghênh đường lối này. Thaisk 08:00, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Nếu căn cứ theo độ sâu thì hiện tại chất lượng tổng thể của Wikipedia tiếng Việt xuống thấp quá, chỉ bằng một nửa tiếng Ả Rập và một phần ba tiếng Do Thái. Meotrangden (thảo luận) 13:55, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Có thể cho bảng số liệu kiểu bên tiếng Anh sang đây được không? Newone (thảo luận) 03:18, ngày 26 tháng 10 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Tiêu chuẩn của một phiên bản ngôn ngữ WikipediaSửa đổi

Một ngôn ngữ cần phải có tối thiểu bao nhiêu người sử dụng làm ngôn ngữ chính, ngôn ngữ mẹ đẻ, sử dụng thành thạo hoặc sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai thì có thể được phép viết phiên bản wikipedia? 1.000.000 hay 100.000? Newone (thảo luận) 03:30, ngày 6 tháng 11 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Danh sách Wikipedia and interwiki troublesSửa đổi

Is Danh sách Wikipedia just an abandoned duplicate of this page? May I redirect it to here and delete [[vi:Danh sách Wikipedia]] everywhere? There is a problem with interwiki (see en:Wikipedia talk:Multilingual coordination#Interwiki on THIS page (Wikipedia:Multilingual coordination)), your wiki seems not to have a multilingual coordination page, but has two lists instead. BTW ru-sib.wiki was deleted in 2008, but you list it yet. Incnis Mrsi (thảo luận) 14:14, ngày 29 tháng 1 năm 2010 (UTC)[trả lời]

Please contact our Bureaucrat are Mxn (thảo luận · đóng góp) and DHN (thảo luận · đóng góp), thanks --minhhuy*=talk-butions 14:30, ngày 29 tháng 1 năm 2010 (UTC)[trả lời]
Xem Thảo luận Thành viên:Incnis Mrsi.
Redirected. I hope that:
  • double redirects will not make a serious problem,
  • if someone would restore the article, then he will not use old (unverified end erroneous) set of interwikis.
Incnis Mrsi (thảo luận) 12:24, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)[trả lời]

tạo wikipedia mớiSửa đổi

tạo thế nào--Meba (thảo luận) 09:41, ngày 18 tháng 3 năm 2011 (UTC)[trả lời]

Chưa được cập nhậtSửa đổi

Các thông tin về số lượng bài viết, tổng số lần sửa đổi,... của các phiên bản ngôn ngữ ở đây đã lâu chưa được cập nhật mới. Ai đó có thể giúp làm mới nó nhé. Trantrongnhan (thảo luận) 11:11, ngày 12 tháng 12 năm 2016 (UTC)[trả lời]

   Đã cập nhật. Tuanminh01 (thảo luận) 12:38, ngày 18 tháng 8 năm 2017 (UTC)[trả lời]

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 10 tháng 1 năm 2020Sửa đổi

103.199.70.62 (thảo luận) 22:50, ngày 10 tháng 1 năm 2020 (UTC)[trả lời]

I speak EnglishSửa đổi

I speak English Shikamaru Landon (thảo luận) 04:07, ngày 8 tháng 5 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 9 tháng 7 năm 2020Sửa đổi

103.199.32.9 (thảo luận) 12:49, ngày 9 tháng 7 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 20 tháng 10 năm 2020Sửa đổi

27.71.108.115 (thảo luận) 03:57, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 17 tháng 11 năm 2020Sửa đổi

148.255.189.115 (thảo luận) 17:52, ngày 17 tháng 11 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 24 tháng 12 năm 2020Sửa đổi

{{subst:trim|1= 58.187.110.237 (thảo luận) 20:21, ngày 24 tháng 12 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang dự án “Phiên bản ngôn ngữ”.